Skip to main content

Wij verzorgen ook de loonadministratie

Het voeren van een loonadministratie dient nauwkeurig te gebeuren en kost vaak veel tijd.

Bij het aannemen van personeel komt namelijk heel wat meer kijken dan alleen iemand in dienst nemen. Arbeidscontract opstellen, salaris betalen, loonheffingen afdragen, de Arbo-regels, om er maar een paar te noemen.

Door de loonadministratie uit te besteden is er meer tijd over voor de zaken waar jij als ondernemer goed in bent. De lonen worden door ons verwerkt in Exact Online zodat alles makkelijk in te zien is en ook wat de lonen betreft de administratie altijd op orde is. De loonstroken, jaaropgaven en overige bescheiden worden via e-mail verzonden, waardoor je zelf eenvoudig een elektronisch dossier op kunt bouwen van de salarisadministratie.

De wetten i.v.m. loon, werknemers, werkgevers, arbeidscontracten, proeftijd, ontslag etc. wijzigen constant. De wetten zijn nog niet aangenomen of de wijzigingen voor een volgend jaar staan alweer klaar. Om hierin bij te blijven volgen wij ieder kwartaal een opfriscursus en werken wij samen met kantoor mr. Van Zijl, gespecialiseerd in arbeidsrecht.

Ook voor wat betreft de transitievergoeding kunnen wij bij dit kantoor terecht. En menig werkgever is daar al mee geholpen.

 

Wat wij zoal voor je kunnen verzorgen:

  • Opstellen arbeidscontracten

  • Maandelijkse loonspecificaties (Exact)

  • Jaaropgaven aan werknemers

  • Jaaropgaven aan belastingdienst