Logo administratie-dark  Logo-Financieel-adviesburo-dark
   
Home Nieuws Hootsen Nieuws Coronamaatregelen.nl

coronaregelingen

 

Update Bijstand voor zelfstandigen (Tozo) (29-4-2020)
Verwacht je op korte termijn nog inkomen te hebben, maar juist in de zomermaanden niet, dan kun je voor de zomermaanden ook een beroep doen op de Tozo-regeling. De regeling is namelijk mogelijk voor een langere periode.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/update-bijstand-voor-zelfstandigen-tozo-29-4-2020/

Bijstand voor zelfstandigen (Tozo) ook voor zorgverlener (29-4-2020)
Ben je een zorgaanbieder en heb je ondersteuning nodig, dan moet je deze aanvragen bij de ‘inkopers’ van zorg, d.w.z. de zorgverzekeraars en de gemeenten. Maar stel dat je van hen niet de ondersteuning krijgt of stel dat je inkomen onder bijstandsniveau blijft,
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/bijstand-voor-zelfstandigen-tozo-ook-voor-zorgverlener-29-4-2020/

Update Noodloket–compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS) (29-4-2020)
Kun je als ondernemer op basis van je hoofdactiviteit waarmee je ingeschreven staat bij de KvK geen aanspraak maken op de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), dan is er wellicht een andere optie. Sta je in het Handelsregister met een SBI-code met nevenactiviteiten ingeschreven, die wel recht geeft op de TOGS, dan kun je vanaf 29 april a.s. wellicht op basis van je nevenactiviteit in aanmerking komen voor de TOGS.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/update-noodloket-compensatieregeling-getroffen-sectoren-togs-29-4-2020/

Update Verruiming regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) (29-4-2020)
De verhoging van het garantieplafond van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) ten behoeve van corona van 400 miljoen naar 10 miljard euro is goedgekeurd door de Europese Commissie.
Lees verder:  https://www.coronaregelingen.nl/update-verruiming-regeling-garantie-ondernemingsfinanciering-go-29-4-2020/

Update Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) (29-4-2020)
Kon je als ondernemer niet voldoen aan de voorwaarden van de BMKB, wellicht dat de verruiming je nu mogelijkheden biedt. De looptijd van het krediet wordt verlengd naar vier jaar, zodat je over een langere periode het krediet kan terugbetalen.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/update-verruiming-van-de-borgstelling-mkb-kredieten-bmkb-29-4-2020/

Budget SEED Capital-regeling in 2020 naar 32 miljoen euro (29-4-2020)
Het budget van de SEED Capital­-regeling, waarmee het ministerie van EZK kapitaal aan investeringsfondsen verstrekt, wordt verhoogd van 22 miljoen naar 32 miljoen euro.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/budget-seed-capital-regeling-in-2020-naar-32-miljoen-euro-29-4-2020/

Corona-OverbruggingsLening (COL) (25-4-2020)
Ben je een startup, een scale-up, een innovatief MKB-er of een MKB-er zonder kredietrelatie bij een bank? En heb je financiering nodig vanwege de coronamaatregelen, dan kun je vanaf 29 april 2020 een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL).
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/corona-overbruggingslening-col-25-4-2020/

Update Bijstand voor zelfstandigen (Tozo) (25-4-2020)
Als grenswerker en als AOW’er kon je geen gebruik maken van de Tozo-regeling. Het kabinet gaat dit met terugwerkende aanpassen. Je kunt de aanvraag naar verwachting eind april a.s. indienen, zodra de ministeriële regeling die deze uitbreiding regelt, van kracht is.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/update-bijstand-voor-zelfstandigen-tozo-25-4-2020/

Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap (25-4-2020)
Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’, dat als doel heeft om fiscaal gedreven belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (dga’s ) te ontmoedigen, wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/uitstel-inwerkingtreding-wetsvoorstel-wet-excessief-lenen-bij-eigen-vennootschap/

Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting (25-4-2020)
Heb je winst gemaakt in 2019 en moet je vennootschapsbelasting over 2019 betalen, dan kun je een verlies van 2020 pas in 2021 verrekenen. Het kabinet wil je tegemoetkomen door toe te staan een ‘fiscale coronareserve’ ten laste van de winst van 2019 te brengen.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/fiscale-coronareserve-in-de-vennootschapsbelasting-25-4-2020/ 

Werkkostenregeling (25-4-2020)
Via de werkkostenregeling kun je als werkgever onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De zogenaamde ‘vrije ruimte’ die je als werkgever hebt om deze onbelaste vergoedingen te geven wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/werkkostenregeling-25-4-2020/ 

Versoepeling urencriterium zzp’ers (25-4-2020)
Als ondernemer moet je voldoen aan het urencriterium (1.225 uur per jaar werken in je bedrijf) om in aanmerking te komen voor zelfstandigenaftrek. Om te voorkomen dat je je recht op zelfstandigenaftrek verliest, doordat je geen werk hebt in je onderneming als gevolg van de coronacrisis, gaat de Belastingdienst ervan uit.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/versoepeling-urencriterium-zzpers-25-4-2020/

Hypotheken (25-4-2020)
Heb je een hypotheek bij de bank, dan kun je een betaalpauze van rente en aflossing krijgen van de bank voor maximaal zes maanden, als je tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan je betalingsverplichtingen kan voldoen. Voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moet dit volgens de huidige fiscale regels bij een pauze in 2020, uiterlijk in 2021 worden terugbetaald.
Lees verder:  https://www.coronaregelingen.nl/hypotheken-25-4-2020/

Update Dga (25-4-2020)
Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’, dat als doel heeft om fiscaal gedreven belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (dga’s ) te ontmoedigen, wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/update-dga-25-4-2020-2/

Update Dga (25-4-2020)
Als dga moet je loon aan jezelf uitkeren dat passend is bij het werk wat je doet, het zogenaamde gebruikelijk loon (minimaal € 46.000,-- in 2020). Als je door de coronacrisis veel omzetverlies hebt, dan mag je tijdelijk van een lager loon uitgaan, in verhouding tot de omzetdaling van je bedrijf.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/update-dga-25-4-2020/

Ondernemers geen automatisch uitstel aangifte inkomstenbelasting (24-4-2020)
De Belastingdienst verleent iedereen die niet zelf de aangifte inkomstenbelasting 2019 kan indienen en die een DigiD-machtigingscode heeft, automatisch uitstel voor het indienen van de aangifte tot 1 september 2020. Deze mensen krijgen in mei a.s. van de Belastingdienst bericht.
Lees verder:  https://www.coronaregelingen.nl/ondernemers-geen-automatisch-uitstel-aangifte-inkomstenbelasting-23-4-2020/

Lancering platform NLWerktDoor (23-4-2020)
Met de lancering van het platform wordt vraag en aanbod van werk op een eenvoudige manier bij elkaar gebracht. Werkgevers in de zorg, logistiek, distributie, winkels, voedselketen, sommige bouwbedrijven en techniek zijn op zoek naar personeel, terwijl sommige productiebedrijven en dienstverleners grotendeels stil liggen, terwijl zij personeel kunnen uitlenen.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/lancering-platform-nlwerktdoor-23-4-2020/

Fiscaal Flits

Regeling Elektrische Personenauto’s Particulieren gewijzigd

08/11/2020 - Hebt u voor 29 oktober 2020 een nieuwe elektrische personenauto gekocht of geleased? Dan komt u dit jaar tot en met deze datum nog in aanmerking voor een subsidie van € 4.000.Autobezitters maken volop gebruik van de Subsidieregeling Elektrische Personenauto's Particulieren (SEPP). Voor nieuwe elektrische auto's is in 2020 meer subsidie aangevraagd dan het beschikbare jaarbudget.   Lees meer...

Aanvraag bijzonder uitstel van betaling mogelijk tot 1 januari 2021

04/11/2020 - Ondernemers kunnen nog tot 1 januari 2021 bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis aanvragen. Zij ontvangen dan uitstel voor de betaling van belastingen waarvoor zij vanaf 12 maart 2020 aangifte hebben gedaan en/of aanslagen hebben ontvangen. Lees meer...

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2021

04/11/2020 - De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2021. Dit heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt. Lees meer...

Vrijstelling overdrachtsbelasting woningkopers tot 35 jaar

18/10/2020 - Kopers van 18 tot 35 jaar betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning. Dat maakt de aankoop van een woning voor hen een stuk goedkoper.  Lees meer...

Onderzoek naar tegenbewijsregeling box-3 spaarders

18/10/2020 - Onderzoek moet uitwijzen of een zogeheten tegenbewijsregeling soelaas biedt voor mensen die spaargeld in box 3 hebben. Met een dergelijke regeling hoeven mensen die kunnen aantonen dat zij vooral of uitsluitend spaargeld hebben, minder belasting te betalen.Op voorstel van staatssecretaris Vijlbrief (Fiscaliteit) heeft de ministerraad ingestemd met het onderzoek.   Lees meer...

Betalingskorting vennootschapsbelasting

18/10/2020 - Het kabinet was voornemens om de betalingskorting die nu nog wordt toegekend bij betaling ineens vande verschuldigde vennootschapsbelasting vóór de eerste betalingstermijn (in plaats van in termijnen) per2021 af te schaffen.  Lees meer...

TOGS en TVL vrijgesteld (2020)

18/10/2020 - De coronamaatregelen Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) enTegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) worden met terugwerkende kracht vrijgesteld vanbelastingheffing. Om dit te bereiken wordt met terugwerkende kracht naar 1 januari 2020 in de wet een(objectieve) vrijstelling opgenomen voor deze tegemoetkomingen.  Lees meer...

Niet langer aftrek contante giften 

18/10/2020 - Giften zijn uitsluitend aftrekbaar indien de belastingplichtige deze gift kan bewijzen door middel vanschriftelijke bescheiden. Dat geldt ook voor giften in contant geld.  Lees meer...

Extra verlaging basistarief box 1

18/10/2020 - Het basistarief in box 1 (inclusief premies volksverzekeringen) wordt met ingang van 2021 verlaagd van37,35% naar 37,1%.  Lees meer...

Extra verlaging zelfstandigenaftrek

18/10/2020 - De zelfstandigenaftrek wordt verlaagd van € 7.030 naar € 6.670. Het afbouwen van de zelfstandigenaftrekverloopt sneller en sterker bovenop de stappen die vorig jaar al zijn ingezet.  Lees meer...

Inschrijven nieuwsbrief