Logo administratie-dark  Logo-Financieel-adviesburo-dark
   
Home Nieuws Hootsen Nieuws Fiscale goedkeuringen bij noodmaatregelen corona

Het kabinet strooit met noodmaatregelen om het bedrijfsleven in de benen te houden. Een aantal ingrepen zijn nu in een beleidsbesluit gegoten, zodat ondernemers de toezeggingen ook zwart-op-wit hebben. In het besluit staat een reeks goedkeuringen en de belofte dat geregeld wordt dat de 'TOGS'-gift van € 4.000 écht belastingvrij is.

Er is een enorm pakket aan noodmaatregelen uit de kast getrokken om Nederland door de crisis te loodsen. Zo neemt de overheid een deel van de loonkosten van ondernemingen over via de NOW-regeling. Ook kunnen ondernemers uitstel van betaling vragen bij de Belastingdienst en biedt de overheid de banken extra staatsgaranties op bedrijfsleningen.

Maatregelen in invorderingsrente en loonheffingen

Intussen moeten zulke maatregelen ook vastgelegd worden in beleidsregels. Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft nu een reeks maatregelen uitgewerkt in een beleidsbesluit (pdf). Daarin is onder meer het volgende geregeld:

  • De invorderingsrente die belastingplichtigen moeten betalen bij belastingschulden is verlaagd van 4% naar 0,01%. Maar dit percentage wordt ook gebruikt voor de belastingkorting die geldt voor bijvoorbeeld bv’s die in één keer hun aanslag vennootschapsbelasting (VPB) betalen. Ondernemers die nadeel ondervinden kunnen bezwaar maken en alsnog aanspraak maken op 4% korting. Ook belastingplichtigen die juist invorderingsrente vergoed krijgen van de Belastingdienst omdat zij te veel hebben betaald krijgen nog steeds 4%.
  • Ondernemers kunnen langer aanspraak maken op de terugwerkende kracht voor de omzetting van een eenmanszaak naar een bv of andersom. De termijn voor terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 is eigenlijk op 1 maart 2020 verstreken. Maar termijnen die verlopen van 1 maart tot en met 31 mei 2020 mag de inspecteur met drie maanden verlengen.
  • De Belastingdienst zal soepel omgaan met werkgevers die door de coronacrisis tijdelijk niet kunnen voldoen aan sommige administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen. Zo kan het anoniementarief van 52% dat geldt als een werkgever niet tijdig de identiteit vaststelt van nieuwe werknemers achterwege blijven. Wel moeten werkgevers de tekortkomingen zo snel als kan herstellen. Ook mogen werkgevers vaste reiskostenvergoedingen onbelast door laten lopen.

Eenmalige gift uit TOGS-regeling belastingvrij

De staatssecretaris stipt in het beleidsbesluit ook nog de zogeheten TOGS-regeling aan. Via dit loket kunnen getroffen ondernemers een eenmalige gift van € 4.000 krijgen om een deel van de lopende kosten te dekken. Deze gift behoort niet tot de winst en is dus vrijgesteld van VPB of inkomstenbelasting, zo kondigde de staatssecretaris eerder al aan. In het beleidsbesluit stelt hij dat dit met terugwerkende kracht geregeld wordt in het Belastingplan 2021, dat op Prinsjesdag gepresenteerd wordt.
Verder benadrukt Vijlbrief nog eens dat het wijzigen van een voorlopige aanslag in de VPB óók zonder eHerkenning kan. Dat gaat via een formulier op de site van de Belastingdienst.

Bron: Rendement

Fiscaal Flits

Steunpakket voor zelfstandig ondernemers verlengd

24/05/2020 - De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met drie maanden verlengd tot eind augustus.Als u nu gebruik maakt van Tozo uitkering levensonderhoud kunt u, als u aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoet uw Tozo-uitkering verlengen. Ook zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van Tozo kunnen ondersteuning aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen.   Lees meer...

Btw nultarief op mondkapjes

14/05/2020 - Van 25 mei 2020 tot 1 september 2020 kan het btw-nultarief worden toegepast op de binnenlandse verkoop van mondkapjes. Lees meer...

Btw-tarief tennisles

30/04/2020 - Tennisles door een zelfstandig tennisleraar aan verenigingsleden op een baan van die vereniging is alleen belast met 9% btw als de leraar zelf de baan huurt van de vereniging.   Lees meer...

Verlaging gebruikelijk loon bij omzetdaling

30/04/2020 - Onder andere in het MKB zijn er veel ondernemers die zelf meewerken in de vennootschap waarin zij een zogenaamd aanmerkelijk belang hebben. Zij moeten loonheffingen betalen over een loon dat passend is bij de arbeid die ze verrichten. Ook als de onderneming minder of geen omzet behaalt, moet deze belasting nog steeds worden betaald.  Lees meer...

Verlaagd btw-tarief sportscholen

16/04/2020 - Veel sportscholen en dergelijke ondernemers bieden in deze periode waarin mensen zoveel mogelijk thuis moeten blijven online sportlessen aan. Anders dan een bezoek aan de sportschool is hierop in 'gewone tijden' het hoge btw-tarief van 21% van toepassing Lees meer...

Verlaging gebruikelijk loon vanwege coronacrisis

01/04/2020 - De Belastingdienst heeft bekend gemaakt dat als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van uw bv, de bv en u als aanmerkelijkbelanghouder(ab-houder) gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon mogen afspreken.  Lees meer...

Coronavirus - let op phishingmail/sms

30/03/2020 - Criminelen grijpen het coronavirus aan om weer massaal phishing mail/sms te sturen. Laat u niet misleiden! De afzender lijkt de Belastingdienst, maar is dat niet.   Lees meer...

Coronacrisis: uitstel van betaling voor ondernemers

19/03/2020 - Bent u ondernemer of zzp'er en heeft uw bedrijf problemen door het coronavirus? Om u te helpen door deze moeilijke tijden heen te komen, heeft het kabinet een aantal maatregelen genomen. Zo kunnen ondernemers bijzonder uitstel van betaling krijgen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting,omzetbelasting en loonbelasting. Het kabinet wil de administratieve kant van het uitstel voor ondernemers zo eenvoudig mogelijk maken. De voorwaarden voor het aanvragen van uitstel van betaling zijn daarom verder versoepeld.Iedere ondernemer die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen komt in aanmerking voor uitstel van betaling van zijn belastingschuld.Een ondernemer kan het verzoek om uitstel van betaling indienen door een brief te sturen naar Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen. Vanaf het moment dat de ondernemer zich meldt, wordt de invordering van zijn belastingschulden voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting direct stopgezet. Lees meer...

Coronacrisis: verlaging van uw voorlopige aanslag

19/03/2020 - Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona? En betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Lees meer...

Coronacrisis: tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente.

19/03/2020 - InvorderingsrenteAls u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 verlaagt de Belastingdienst de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden.   Lees meer...

Inschrijven nieuwsbrief