Logo administratie-dark  Logo-Financieel-adviesburo-dark
   
Home Nieuws Hootsen Nieuws Coronaregelingen.nl

coronaregelingen

Update Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (BL-C) (16-4-2020)
Ook visserij- en aquacultuurbedrijven die kampen met liquiditeitsproblemen door de coronacrises kunnen een beroep doen op deze regeling voor tijdelijke kredietfaciliteiten. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat borg voor de door de banken verleende kredieten aan agrarische ondernemers.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/update-tijdelijke-borgstelling-voor-land-en-tuinbouwbedrijven-bl-c-16-4-2020/

Compensatie voor siertelers en telers van fritesaardappelen (16-4-2020)
Het kabinet heeft extra steunmaatregelen getroffen. De extra steunmaatregelen gelden voor siertelers en telers van fritesaardappelen waarvoor de volgende situatie geldt:
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/compensatie-voor-siertelers-en-telers-van-fritesaardappelen-16-4-2020/

Update Cultuursector (16-4-2020)
Het kabinet stelt 300 miljoen euro extra beschikbaar voor de culturele sector. De 300 miljoen euro extra steun omvat vier onderdelen.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/update-cultuursector-16-4-2020/

Update Noodloket – compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS) (16-4-2020)
Als je voor de eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,-- in aanmerking komt, dan was het de vraag of deze compensatie tot de winst van je onderneming zou behoren; anders gezegd, of je daar weer belasting over zou moeten betalen.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/update-noodloket-compensatieregeling-getroffen-sectoren-togs-16-4-2020/

Update Noodloket – compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS) (16-4-2020)
Heb je een agrarische recreatieonderneming, waarbij de SBI-code van de hoofdactiviteit van je onderneming onder 01 valt (Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en de jacht), maar heb je een nevenactiviteit als recreatieonderneming, dan kun je wellicht in aanmerking komen voor de compensatie van € 4.000,--.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/update-noodloket-compensatieregeling-getroffen-sectoren-togs-16-4-2020-2/

Zorgondernemingen krijgen ook compensatie (TOGS) (15-4-2020)
Als Zorgverlener kun je een tegemoetkoming krijgen van zorginkopers, de zogenaamde continuïteitsbijdrage. Maar verwacht je ondanks deze continuïteitsbijdrage een omzetverlies van € 4.000,-- en heb je € 4.000,-- of meer aan vaste lasten, dan kun je ook in aanmerking komen voor de compensatie van € 4.000,--.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/zorgondernemingen-krijgen-ook-compensatie-togs-16-4-2020/

Termijn geruisloze omzetting en geruisloze terugkeer verlengd (16-4-2020)
Was je van plan je eenmanszaak of de v.o.f. om te zetten in een bv (of vice versa) en wilde je dat met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 doen, dan had je dit vóór 1 april jl. moeten doen.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/termijn-geruisloze-omzetting-en-geruisloze-terugkeer-verlengd-16-4-2020/

Termijn bedrijfsfusie, juridische fusie en splitsing verlengd (16-4-2020)
Voor de bedrijfsfusie,  juridische fusie en splitsing gelden er termijnen voor de juridische handelingen om met terugwerkende kracht geruisloos de bedrijfsfusie (15 maanden), juridische fusie (12 maanden) en splitsing (12 maanden) aan te gaan.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/termijn-bedrijfsfusie-juridische-fusie-en-splitsing-verlengd-16-4-2020/

Vrijstelling aantal Duitse netto-uitkeringen (16-4-2020)
Inwoners van Nederland die normaal gesproken in Duitsland werken kunnen als gevolg van aan de coronacrisis gerelateerde maatregelen Duitse socialezekerheidsuitkeringen zoals ‘Kurzarbeitergeld’, ‘Insolvenzgeld’ en ‘Arbeitslosengeld’ ontvangen.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/vrijstelling-aantal-duitse-netto-uitkeringen-16-4-2020/

Update Noodloket – compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS) (16-4-2020)
Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de compensatie van € 4.000,-- is dat je privé- en zakenadres verschillen, dus dat je geen bedrijf aan huis hebt. Voor horecabedrijven als restaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen e.d. en cafés en voor ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties) mag het privéadres van jou als eigenaar/eigenaren gelijk zijn aan het vestigingsadres.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/update-noodloket-compensatieregeling-getroffen-sectoren-togs-16-4-2020-4/

Verlaagd btw-tarief sportscholen (15-4-2020)
Heb je een sportschool en bied je thuis online sportlessen aan, dan is tijdelijk vanaf 16 maart 2020 voor drie maanden goedgekeurd dat het verlaagde btw-tarief.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/verlaagd-btw-tarief-sportscholen-15-4-2020/

Versoepeling anoniementarief identificatieplicht (15-4-2020)
Kun je als werkgever vanwege de huidige bijzondere omstandigheden niet de identiteit van een werknemer vaststellen aan de hand van het originele identiteitsbewijs, dan hoef je tijdelijk niet het anoniementarief van 52% toe te passen.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/versoepeling-anoniementarief-identificatieplicht-14-4-2020/

Vaste reiskostenvergoeding en meer thuiswerkdagen (15-4-2020)
Ben je met medewerkers een vaste reiskostenvergoeding overeengekomen, dan voldoen je medewerkers waarschijnlijk niet aan de eisen voor een onbelaste vergoeding als zij op meer dagen thuiswerken dan afgesproken.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/vaste-reiskostenvergoeding-en-meer-thuiswerkdagen-15-4-2020/

Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) (15-4-2020)
Door de coronacrisis kan er vertraging zijn ontstaan bij de aanmelding van import van auto’s uit het buitenland, of het aanmelding van ombouwen van taxi’s voor bijvoorbeeld rolstoelgebruik, of voor het opstellen van een taxatierapport voor de keuring bij RDW.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/belasting-van-personenautos-en-motorrijwielen-bpm-15-4-2020/

Vrijstelling btw uitleen zorgpersoneel (15-4-2020)
Als zorginstelling of als zorgverlener hoef je drie maanden geen btw te berekenen en af te dragen over het uitlenen van zorgpersoneel.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/belasting-van-personenautos-en-motorrijwielen-bpm-15-4-2020/

Vrijstelling btw gratis medische hulpmiddelen (15-4-2020)
Lever je gratis medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, zorginrichtingen en huisartsen, dan hoef je geen btw af te dragen.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/vrijstelling-btw-gratis-medische-hulpmiddelen-15-4-2020/

Update Bijstand voor zelfstandigen (Tozo) (15-4-2020)
Ben je een flexwerker (uitzendmedewerker, oproepkracht, etc.) of een zzp’er, die minder dan 24 uur per week als ondernemer werkt, dan kun je geen aanspraak maken op bijstand (de Tozo-regeling) maar ook niet op een WW-uitkering, omdat je niet voldoet aan de zogenaamde wekeneis.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/update-bijstand-voor-zelfstandigen-tozo-14-4-2020/

Afspraken tussen retail en vastgoed: huur winkels opschorten (11-4-2020)
Huur je een winkelpand, en kun je de huur niet betalen dan heb je wellicht wat aan de richtlijnen die de retailsector, de vastgoedbedrijven en de vastgoedfinanciers hebben opgesteld over de manier waarop winkels hulp kunnen krijgen.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/afspraken-tussen-retail-en-vastgoed-huur-winkels-opschorten-11-4-2020/

Update DGA (10-4-2020)
Als DGA kun je in aanmerking komen voor de Bijstand voor zelfstandigen (Tozo), als je voldoet aan het urencriterium, meer dan 50% van de aandelen beziten als je geen salaris kan uitbetalen vanuit je bv aan jezelf. Maar als de bv wel over voldoende vermogen beschikt om het salaris uit te betalen, dan heeft de DGA geen recht op de Tozo.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/update-dga-9-4-2020/

Update Bijstand voor zelfstandigen (Tozo) (10-4-2020)
Heb je een uitkering voor inkomensaanvulling aangevraagd voor drie maanden, maar is het je gelukt om toch weer opdrachten of omzet binnen te halen, dan ben je verplicht om de wijziging in je inkomenssitutatie door te geven aan de gemeente.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/update-bijstand-voor-zelfstandigen-tozo-10-4-2020/

Update Tegemoetkoming loonkosten personeel NOW (10-4-2020)
Als je voor een werknemer toch ontslag wilt aanvragen, houd dan rekening met de NOW. Doelstelling van de NOW (en andere noodmaatregelen) is dat ontslag zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/update-tegemoetkoming-loonkosten-personeel-now-10-4-2020/

Bron: Noab

Fiscaal Flits

Steunpakket voor zelfstandig ondernemers verlengd

24/05/2020 - De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met drie maanden verlengd tot eind augustus.Als u nu gebruik maakt van Tozo uitkering levensonderhoud kunt u, als u aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoet uw Tozo-uitkering verlengen. Ook zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van Tozo kunnen ondersteuning aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen.   Lees meer...

Btw nultarief op mondkapjes

14/05/2020 - Van 25 mei 2020 tot 1 september 2020 kan het btw-nultarief worden toegepast op de binnenlandse verkoop van mondkapjes. Lees meer...

Btw-tarief tennisles

30/04/2020 - Tennisles door een zelfstandig tennisleraar aan verenigingsleden op een baan van die vereniging is alleen belast met 9% btw als de leraar zelf de baan huurt van de vereniging.   Lees meer...

Verlaging gebruikelijk loon bij omzetdaling

30/04/2020 - Onder andere in het MKB zijn er veel ondernemers die zelf meewerken in de vennootschap waarin zij een zogenaamd aanmerkelijk belang hebben. Zij moeten loonheffingen betalen over een loon dat passend is bij de arbeid die ze verrichten. Ook als de onderneming minder of geen omzet behaalt, moet deze belasting nog steeds worden betaald.  Lees meer...

Verlaagd btw-tarief sportscholen

16/04/2020 - Veel sportscholen en dergelijke ondernemers bieden in deze periode waarin mensen zoveel mogelijk thuis moeten blijven online sportlessen aan. Anders dan een bezoek aan de sportschool is hierop in 'gewone tijden' het hoge btw-tarief van 21% van toepassing Lees meer...

Verlaging gebruikelijk loon vanwege coronacrisis

01/04/2020 - De Belastingdienst heeft bekend gemaakt dat als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van uw bv, de bv en u als aanmerkelijkbelanghouder(ab-houder) gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon mogen afspreken.  Lees meer...

Coronavirus - let op phishingmail/sms

30/03/2020 - Criminelen grijpen het coronavirus aan om weer massaal phishing mail/sms te sturen. Laat u niet misleiden! De afzender lijkt de Belastingdienst, maar is dat niet.   Lees meer...

Coronacrisis: uitstel van betaling voor ondernemers

19/03/2020 - Bent u ondernemer of zzp'er en heeft uw bedrijf problemen door het coronavirus? Om u te helpen door deze moeilijke tijden heen te komen, heeft het kabinet een aantal maatregelen genomen. Zo kunnen ondernemers bijzonder uitstel van betaling krijgen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting,omzetbelasting en loonbelasting. Het kabinet wil de administratieve kant van het uitstel voor ondernemers zo eenvoudig mogelijk maken. De voorwaarden voor het aanvragen van uitstel van betaling zijn daarom verder versoepeld.Iedere ondernemer die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen komt in aanmerking voor uitstel van betaling van zijn belastingschuld.Een ondernemer kan het verzoek om uitstel van betaling indienen door een brief te sturen naar Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen. Vanaf het moment dat de ondernemer zich meldt, wordt de invordering van zijn belastingschulden voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting direct stopgezet. Lees meer...

Coronacrisis: verlaging van uw voorlopige aanslag

19/03/2020 - Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona? En betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Lees meer...

Coronacrisis: tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente.

19/03/2020 - InvorderingsrenteAls u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 verlaagt de Belastingdienst de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden.   Lees meer...

Inschrijven nieuwsbrief