Logo administratie-dark  Logo-Financieel-adviesburo-dark
   
Home Nieuws Hootsen Nieuws Coronaregelingen.nl

coronaregelingen

Update Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (BL-C) (16-4-2020)
Ook visserij- en aquacultuurbedrijven die kampen met liquiditeitsproblemen door de coronacrises kunnen een beroep doen op deze regeling voor tijdelijke kredietfaciliteiten. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat borg voor de door de banken verleende kredieten aan agrarische ondernemers.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/update-tijdelijke-borgstelling-voor-land-en-tuinbouwbedrijven-bl-c-16-4-2020/

Compensatie voor siertelers en telers van fritesaardappelen (16-4-2020)
Het kabinet heeft extra steunmaatregelen getroffen. De extra steunmaatregelen gelden voor siertelers en telers van fritesaardappelen waarvoor de volgende situatie geldt:
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/compensatie-voor-siertelers-en-telers-van-fritesaardappelen-16-4-2020/

Update Cultuursector (16-4-2020)
Het kabinet stelt 300 miljoen euro extra beschikbaar voor de culturele sector. De 300 miljoen euro extra steun omvat vier onderdelen.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/update-cultuursector-16-4-2020/

Update Noodloket – compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS) (16-4-2020)
Als je voor de eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,-- in aanmerking komt, dan was het de vraag of deze compensatie tot de winst van je onderneming zou behoren; anders gezegd, of je daar weer belasting over zou moeten betalen.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/update-noodloket-compensatieregeling-getroffen-sectoren-togs-16-4-2020/

Update Noodloket – compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS) (16-4-2020)
Heb je een agrarische recreatieonderneming, waarbij de SBI-code van de hoofdactiviteit van je onderneming onder 01 valt (Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en de jacht), maar heb je een nevenactiviteit als recreatieonderneming, dan kun je wellicht in aanmerking komen voor de compensatie van € 4.000,--.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/update-noodloket-compensatieregeling-getroffen-sectoren-togs-16-4-2020-2/

Zorgondernemingen krijgen ook compensatie (TOGS) (15-4-2020)
Als Zorgverlener kun je een tegemoetkoming krijgen van zorginkopers, de zogenaamde continuïteitsbijdrage. Maar verwacht je ondanks deze continuïteitsbijdrage een omzetverlies van € 4.000,-- en heb je € 4.000,-- of meer aan vaste lasten, dan kun je ook in aanmerking komen voor de compensatie van € 4.000,--.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/zorgondernemingen-krijgen-ook-compensatie-togs-16-4-2020/

Termijn geruisloze omzetting en geruisloze terugkeer verlengd (16-4-2020)
Was je van plan je eenmanszaak of de v.o.f. om te zetten in een bv (of vice versa) en wilde je dat met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 doen, dan had je dit vóór 1 april jl. moeten doen.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/termijn-geruisloze-omzetting-en-geruisloze-terugkeer-verlengd-16-4-2020/

Termijn bedrijfsfusie, juridische fusie en splitsing verlengd (16-4-2020)
Voor de bedrijfsfusie,  juridische fusie en splitsing gelden er termijnen voor de juridische handelingen om met terugwerkende kracht geruisloos de bedrijfsfusie (15 maanden), juridische fusie (12 maanden) en splitsing (12 maanden) aan te gaan.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/termijn-bedrijfsfusie-juridische-fusie-en-splitsing-verlengd-16-4-2020/

Vrijstelling aantal Duitse netto-uitkeringen (16-4-2020)
Inwoners van Nederland die normaal gesproken in Duitsland werken kunnen als gevolg van aan de coronacrisis gerelateerde maatregelen Duitse socialezekerheidsuitkeringen zoals ‘Kurzarbeitergeld’, ‘Insolvenzgeld’ en ‘Arbeitslosengeld’ ontvangen.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/vrijstelling-aantal-duitse-netto-uitkeringen-16-4-2020/

Update Noodloket – compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS) (16-4-2020)
Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de compensatie van € 4.000,-- is dat je privé- en zakenadres verschillen, dus dat je geen bedrijf aan huis hebt. Voor horecabedrijven als restaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen e.d. en cafés en voor ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties) mag het privéadres van jou als eigenaar/eigenaren gelijk zijn aan het vestigingsadres.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/update-noodloket-compensatieregeling-getroffen-sectoren-togs-16-4-2020-4/

Verlaagd btw-tarief sportscholen (15-4-2020)
Heb je een sportschool en bied je thuis online sportlessen aan, dan is tijdelijk vanaf 16 maart 2020 voor drie maanden goedgekeurd dat het verlaagde btw-tarief.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/verlaagd-btw-tarief-sportscholen-15-4-2020/

Versoepeling anoniementarief identificatieplicht (15-4-2020)
Kun je als werkgever vanwege de huidige bijzondere omstandigheden niet de identiteit van een werknemer vaststellen aan de hand van het originele identiteitsbewijs, dan hoef je tijdelijk niet het anoniementarief van 52% toe te passen.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/versoepeling-anoniementarief-identificatieplicht-14-4-2020/

Vaste reiskostenvergoeding en meer thuiswerkdagen (15-4-2020)
Ben je met medewerkers een vaste reiskostenvergoeding overeengekomen, dan voldoen je medewerkers waarschijnlijk niet aan de eisen voor een onbelaste vergoeding als zij op meer dagen thuiswerken dan afgesproken.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/vaste-reiskostenvergoeding-en-meer-thuiswerkdagen-15-4-2020/

Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) (15-4-2020)
Door de coronacrisis kan er vertraging zijn ontstaan bij de aanmelding van import van auto’s uit het buitenland, of het aanmelding van ombouwen van taxi’s voor bijvoorbeeld rolstoelgebruik, of voor het opstellen van een taxatierapport voor de keuring bij RDW.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/belasting-van-personenautos-en-motorrijwielen-bpm-15-4-2020/

Vrijstelling btw uitleen zorgpersoneel (15-4-2020)
Als zorginstelling of als zorgverlener hoef je drie maanden geen btw te berekenen en af te dragen over het uitlenen van zorgpersoneel.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/belasting-van-personenautos-en-motorrijwielen-bpm-15-4-2020/

Vrijstelling btw gratis medische hulpmiddelen (15-4-2020)
Lever je gratis medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, zorginrichtingen en huisartsen, dan hoef je geen btw af te dragen.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/vrijstelling-btw-gratis-medische-hulpmiddelen-15-4-2020/

Update Bijstand voor zelfstandigen (Tozo) (15-4-2020)
Ben je een flexwerker (uitzendmedewerker, oproepkracht, etc.) of een zzp’er, die minder dan 24 uur per week als ondernemer werkt, dan kun je geen aanspraak maken op bijstand (de Tozo-regeling) maar ook niet op een WW-uitkering, omdat je niet voldoet aan de zogenaamde wekeneis.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/update-bijstand-voor-zelfstandigen-tozo-14-4-2020/

Afspraken tussen retail en vastgoed: huur winkels opschorten (11-4-2020)
Huur je een winkelpand, en kun je de huur niet betalen dan heb je wellicht wat aan de richtlijnen die de retailsector, de vastgoedbedrijven en de vastgoedfinanciers hebben opgesteld over de manier waarop winkels hulp kunnen krijgen.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/afspraken-tussen-retail-en-vastgoed-huur-winkels-opschorten-11-4-2020/

Update DGA (10-4-2020)
Als DGA kun je in aanmerking komen voor de Bijstand voor zelfstandigen (Tozo), als je voldoet aan het urencriterium, meer dan 50% van de aandelen beziten als je geen salaris kan uitbetalen vanuit je bv aan jezelf. Maar als de bv wel over voldoende vermogen beschikt om het salaris uit te betalen, dan heeft de DGA geen recht op de Tozo.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/update-dga-9-4-2020/

Update Bijstand voor zelfstandigen (Tozo) (10-4-2020)
Heb je een uitkering voor inkomensaanvulling aangevraagd voor drie maanden, maar is het je gelukt om toch weer opdrachten of omzet binnen te halen, dan ben je verplicht om de wijziging in je inkomenssitutatie door te geven aan de gemeente.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/update-bijstand-voor-zelfstandigen-tozo-10-4-2020/

Update Tegemoetkoming loonkosten personeel NOW (10-4-2020)
Als je voor een werknemer toch ontslag wilt aanvragen, houd dan rekening met de NOW. Doelstelling van de NOW (en andere noodmaatregelen) is dat ontslag zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/update-tegemoetkoming-loonkosten-personeel-now-10-4-2020/

Bron: Noab

Fiscaal Flits

Regeling Elektrische Personenauto’s Particulieren gewijzigd

08/11/2020 - Hebt u voor 29 oktober 2020 een nieuwe elektrische personenauto gekocht of geleased? Dan komt u dit jaar tot en met deze datum nog in aanmerking voor een subsidie van € 4.000.Autobezitters maken volop gebruik van de Subsidieregeling Elektrische Personenauto's Particulieren (SEPP). Voor nieuwe elektrische auto's is in 2020 meer subsidie aangevraagd dan het beschikbare jaarbudget.   Lees meer...

Aanvraag bijzonder uitstel van betaling mogelijk tot 1 januari 2021

04/11/2020 - Ondernemers kunnen nog tot 1 januari 2021 bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis aanvragen. Zij ontvangen dan uitstel voor de betaling van belastingen waarvoor zij vanaf 12 maart 2020 aangifte hebben gedaan en/of aanslagen hebben ontvangen. Lees meer...

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2021

04/11/2020 - De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2021. Dit heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt. Lees meer...

Vrijstelling overdrachtsbelasting woningkopers tot 35 jaar

18/10/2020 - Kopers van 18 tot 35 jaar betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning. Dat maakt de aankoop van een woning voor hen een stuk goedkoper.  Lees meer...

Onderzoek naar tegenbewijsregeling box-3 spaarders

18/10/2020 - Onderzoek moet uitwijzen of een zogeheten tegenbewijsregeling soelaas biedt voor mensen die spaargeld in box 3 hebben. Met een dergelijke regeling hoeven mensen die kunnen aantonen dat zij vooral of uitsluitend spaargeld hebben, minder belasting te betalen.Op voorstel van staatssecretaris Vijlbrief (Fiscaliteit) heeft de ministerraad ingestemd met het onderzoek.   Lees meer...

Betalingskorting vennootschapsbelasting

18/10/2020 - Het kabinet was voornemens om de betalingskorting die nu nog wordt toegekend bij betaling ineens vande verschuldigde vennootschapsbelasting vóór de eerste betalingstermijn (in plaats van in termijnen) per2021 af te schaffen.  Lees meer...

TOGS en TVL vrijgesteld (2020)

18/10/2020 - De coronamaatregelen Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) enTegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) worden met terugwerkende kracht vrijgesteld vanbelastingheffing. Om dit te bereiken wordt met terugwerkende kracht naar 1 januari 2020 in de wet een(objectieve) vrijstelling opgenomen voor deze tegemoetkomingen.  Lees meer...

Niet langer aftrek contante giften 

18/10/2020 - Giften zijn uitsluitend aftrekbaar indien de belastingplichtige deze gift kan bewijzen door middel vanschriftelijke bescheiden. Dat geldt ook voor giften in contant geld.  Lees meer...

Extra verlaging basistarief box 1

18/10/2020 - Het basistarief in box 1 (inclusief premies volksverzekeringen) wordt met ingang van 2021 verlaagd van37,35% naar 37,1%.  Lees meer...

Extra verlaging zelfstandigenaftrek

18/10/2020 - De zelfstandigenaftrek wordt verlaagd van € 7.030 naar € 6.670. Het afbouwen van de zelfstandigenaftrekverloopt sneller en sterker bovenop de stappen die vorig jaar al zijn ingezet.  Lees meer...

Inschrijven nieuwsbrief