Logo administratie-dark  Logo-Financieel-adviesburo-dark
   
Home Nieuws Hootsen Nieuws Coronaregelingen.nl

coronaregelingen

De updates van de afgelopen week:

Specifieke kredietmogelijkheden voor startups en scale-ups (9-4-2020)
Het kabinet maakt het ook voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis mogelijk om een overbruggingskrediet aan te vragen.
Lees verder: https://coronaregelingen.nl/specifieke-kredietmogelijkheden-voor-startups-en-scale-ups-9-4-2020/

Herfinancieren leverancierskredieten (9-4-2020)
Winkels en horecazaken worden bevoorraad op basis van leverancierskrediet. Dit betekent dat een leverancier zich verzekert tegen het risico dat hij niet betaald wordt. 
Lees verder: https://coronaregelingen.nl/herfinancieren-leverancierskredieten-9-4-2020/

Update Bijzonder uitstel van betaling van belastingen (8-4-2020)In onze update van 1 april jl. gaven wij aan dat je als bestuurder van een bv (of nv) een aparte ‘melding betalingsonmacht’ moest doen bij de Belastingdienst en het Bedrijfspensioenfonds, als je niet kan betalen. 
Lees verder: https://coronaregelingen.nl/update-bijzonder-uitstel-van-betaling-van-belastingen-8-4-2020/

Update Noodloket – compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS) (8-4-2020)
Het kabinet heeft de lijst van SBI-codes uitgebreid zodat veel meer ondernemers een beroep kunnen doen op de TOGS-regeling, mits je ook aan de overige voorwaarden voldoet. 
Lees verder: https://coronaregelingen.nl/update-noodloket-compensatieregeling-getroffen-sectoren-togs-8-4-2020/

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO) (8-4-2020)
Het kabinet heeft besloten tijdelijk een ‘corona-module’ toe te voegen voor garantie op bankleningen aan de GO-regeling, GO-C genaamd.  
Lees verder: https://coronaregelingen.nl/update-verruiming-regeling-garantie-ondernemersfinanciering-go-8-4-2020/

Update Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) (update 8-4-2020)
De premie voor de BMKB wordt verlaagd van 3,9% naar 2% om de financiering toegankelijker te maken voor ondernemers.
Lees verder: https://coronaregelingen.nl/update-verruiming-van-de-borgstelling-mkb-kredieten-bmkb-update-8-4-2020/

Financiële steun zorgverzekeraars voor zorgaanbieders (7-4-2020)
Als gevolg van de coronacrisis kun je als zorgprofessional worden geconfronteerd met een (fors) lagere omzet. Toch kun je in principe geen beroep doen op de compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS), de bijstand voor zelfstandigen (TOZO) en de tegemoetkoming loonkosten personeel (NOW).
Lees verder: https://coronaregelingen.nl/financiele-steun-zorgverzekeraars-voor-zorgaanbieders-7-4-2020/

Update Noodloket – compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS) (6-4-2020)
De tegemoetkoming van € 4.000,-- geldt per onderneming. Heb je een onderneming (eenmanszaak) met drie vestigingen, dan geldt toch maar eenmaal de tegemoetkoming van € 4.000,—. 
Lees verder: https://coronaregelingen.nl/update-noodloket-compensatieregeling-getroffen-sectoren-togs-6-4-2020/

Update Tegemoetkoming loonkosten personeel NOW (6-4-2020)
Je kunt de subsidie sinds vandaag aanvragen bij het UWV met een formulier op hun website. Raadpleeg op de website welke gegevens je bij de hand moeten hebben voor de aanvraag. 
Lees verder: https://coronaregelingen.nl/update-tegemoetkoming-loonkosten-personeel-now-6-4-2020/

Update Dga (6-4-2020) 
Als dga kun je tijdelijk je dga-loon verlagen als je in liquiditeitsproblemen verkeert. Dat kan niet met terugwerkende kracht. 
Lees verder: https://coronaregelingen.nl/update-dga-6-4-2020/

Update Energiebelasting (4-4-2020) 
Energieleveranciers krijgen uitstel van betaling van de energiebelasting (EB) en heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor de maanden april, mei en juni 2020, inclusief de btw over deze belastingen. 
Lees verder: https://coronaregelingen.nl/update-energiebelasting-4-4-2020/

Update Bijzonder uitstel van betaling van belastingen (4-4-2020)
Meer belastingsoorten, Administratieve versoepelingen en Ondernemers met g-rekening
Lees verder: https://coronaregelingen.nl/update-bijzonder-uitstel-van-betaling-van-belastingen-4-4-2020/

Update Bijzonder uitstel van betaling van belastingen (2-4-2020)
Op de ondernemerssite van de Belastingdienst is het online formulier geplaatst ‘Verzoek bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden’. 
Lees verder: https://coronaregelingen.nl/update-bijzonder-uitstel-van-betaling-van-belastingen-2-4-2020/

Update Tegemoetkoming loonkosten personeel NOW (2-4-2020)
De zorgaanbieders komen niet in aanmerking voor de NOW-regeling. Het ministerie van VWS heeft met zorgverzekeraars en gemeenten afspraken gemaakt over de ondersteuning van zorgaanbieders tijdens de Coronacrisis. 
Lees verder: https://coronaregelingen.nl/update-tegemoetkoming-loonkosten-personeel-now-2-4-2020/

Bron: Noab

Fiscaal Flits

Steunpakket voor zelfstandig ondernemers verlengd

24/05/2020 - De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met drie maanden verlengd tot eind augustus.Als u nu gebruik maakt van Tozo uitkering levensonderhoud kunt u, als u aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoet uw Tozo-uitkering verlengen. Ook zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van Tozo kunnen ondersteuning aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen.   Lees meer...

Btw nultarief op mondkapjes

14/05/2020 - Van 25 mei 2020 tot 1 september 2020 kan het btw-nultarief worden toegepast op de binnenlandse verkoop van mondkapjes. Lees meer...

Btw-tarief tennisles

30/04/2020 - Tennisles door een zelfstandig tennisleraar aan verenigingsleden op een baan van die vereniging is alleen belast met 9% btw als de leraar zelf de baan huurt van de vereniging.   Lees meer...

Verlaging gebruikelijk loon bij omzetdaling

30/04/2020 - Onder andere in het MKB zijn er veel ondernemers die zelf meewerken in de vennootschap waarin zij een zogenaamd aanmerkelijk belang hebben. Zij moeten loonheffingen betalen over een loon dat passend is bij de arbeid die ze verrichten. Ook als de onderneming minder of geen omzet behaalt, moet deze belasting nog steeds worden betaald.  Lees meer...

Verlaagd btw-tarief sportscholen

16/04/2020 - Veel sportscholen en dergelijke ondernemers bieden in deze periode waarin mensen zoveel mogelijk thuis moeten blijven online sportlessen aan. Anders dan een bezoek aan de sportschool is hierop in 'gewone tijden' het hoge btw-tarief van 21% van toepassing Lees meer...

Verlaging gebruikelijk loon vanwege coronacrisis

01/04/2020 - De Belastingdienst heeft bekend gemaakt dat als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van uw bv, de bv en u als aanmerkelijkbelanghouder(ab-houder) gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon mogen afspreken.  Lees meer...

Coronavirus - let op phishingmail/sms

30/03/2020 - Criminelen grijpen het coronavirus aan om weer massaal phishing mail/sms te sturen. Laat u niet misleiden! De afzender lijkt de Belastingdienst, maar is dat niet.   Lees meer...

Coronacrisis: uitstel van betaling voor ondernemers

19/03/2020 - Bent u ondernemer of zzp'er en heeft uw bedrijf problemen door het coronavirus? Om u te helpen door deze moeilijke tijden heen te komen, heeft het kabinet een aantal maatregelen genomen. Zo kunnen ondernemers bijzonder uitstel van betaling krijgen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting,omzetbelasting en loonbelasting. Het kabinet wil de administratieve kant van het uitstel voor ondernemers zo eenvoudig mogelijk maken. De voorwaarden voor het aanvragen van uitstel van betaling zijn daarom verder versoepeld.Iedere ondernemer die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen komt in aanmerking voor uitstel van betaling van zijn belastingschuld.Een ondernemer kan het verzoek om uitstel van betaling indienen door een brief te sturen naar Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen. Vanaf het moment dat de ondernemer zich meldt, wordt de invordering van zijn belastingschulden voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting direct stopgezet. Lees meer...

Coronacrisis: verlaging van uw voorlopige aanslag

19/03/2020 - Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona? En betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Lees meer...

Coronacrisis: tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente.

19/03/2020 - InvorderingsrenteAls u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 verlaagt de Belastingdienst de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden.   Lees meer...

Inschrijven nieuwsbrief