Logo administratie-dark  Logo-Financieel-adviesburo-dark
   
Home Nieuws Hootsen Nieuws Tijdelijke ondersteuning voor zelfstandig ondernemers (TORZO)

Door de maatregelen tegen het Coronavirus missen veel zelfstandig ondernemers, onder wie zzp-ers, inkomsten. Met de tijdelijke regeling 'Tijdelijke ondersteuning voor zelfstandig ondernemers (TORZO)' ondersteunt het kabinet zelfstandig ondernemers die financiële problemen krijgen door de situatie. De regeling loopt tot  1 juni 2020 en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart. De gemeente Veenendaal voert de regeling uit voor ondernemers die wonen in de  gemeente Veenendaal, Rhenen en Renswoude. Zodra de regeling is aan te vragen, kunt u dat doen bij de gemeente Veenendaal.

Vragen en informatie

Voor vragen of informatie over de regeling kunt u bellen naar het loket TORZO via (318) 538 880. Het loket is dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur. 

Gevestigde zelfstandigen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen

 • u bent tussen 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd;
 • u woont of verblijft rechtmatig in Nederland;
 • u ben Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • u heeft uw bedrijf in Nederland of oefent uw zelfstandig beroep in Nederland uit;
 • u voldoet aan alle wettelijke eisen voor de uitoefening van het eigen bedrijf. U staat onder meer ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • u bent vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en u bent minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Bent u minder dan een jaar geleden gestart met uw bedrijf dan moet u in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week in/aan uw bedrijf gewerkt te hebben. Uren voor administratie en acquisitie tellen mee.

Welke hulp de regeling voor tijdelijke ondersteuning ondernemers?

 1. U krijgt voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets. Ook als u een baan in loondienst heeft naast uw eigen bedrijf kunt u aanspraak maken op de regeling.  Uw inkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau. Dus of u in aanmerking komt hangt af van de hoogte van uw inkomen uit loondienst.
 2. Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.517 euro. Dit bedrag moet u wel terug betalen. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval onder het bij het Bbz  gehanteerde percentage van 8% liggen.

Tot wanneer geldt de regeling voor tijdelijke ondersteuning ondernemers?

Vooralsnog kunt u er vanuit gaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus ook wanneer u pas in mei in de financiële problemen komt, kunt u op dat moment een aanvraag indienen.

Welke informatie moet u aanleveren?

De gemeente beoordeelt of u recht heeft op de tijdelijke regeling. Welke informatie u moet aanleveren is nu nog niet bekend. Er zal bijvoorbeeld gevraagd worden naar:

 • uw inschrijving bij de KvK en naar uw identiteitsbewijs. 
 • informatie over de samenstelling van uw huishouden, bijvoorbeeld of u een partner heeft en/of inwonende kinderen
 • informatie over uw onderneming, bijvoorbeeld in welke sector u werkt en of u personeelsleden heeft. 

Hoeveel tijd heeft de gemeente nodig voor de
behandeling van een aanvraag?

Omdat de regeling nog niet formeel van kracht is, kan de gemeente aanvragen wel in behandeling nemen, maar nog geen besluiten nemen over uw aanvraag. De gemeente probeert binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag tot een besluit komen en tot uitkering overgaan. Door grote drukte lukt dat mogelijk niet altijd. Dan kan de gemeente een voorschot betalen. Dit geldt ook voor personen die nu al zwaar in financiële problemen zijn gekomen.

Bron: Gemeente Veeendaal

Fiscaal Flits

Coronacrisis: uitstel van betaling voor ondernemers

19/03/2020 - Bent u ondernemer of zzp'er en heeft uw bedrijf problemen door het coronavirus? Om u te helpen door deze moeilijke tijden heen te komen, heeft het kabinet een aantal maatregelen genomen. Zo kunnen ondernemers bijzonder uitstel van betaling krijgen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting,omzetbelasting en loonbelasting. Het kabinet wil de administratieve kant van het uitstel voor ondernemers zo eenvoudig mogelijk maken. De voorwaarden voor het aanvragen van uitstel van betaling zijn daarom verder versoepeld.Iedere ondernemer die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen komt in aanmerking voor uitstel van betaling van zijn belastingschuld.Een ondernemer kan het verzoek om uitstel van betaling indienen door een brief te sturen naar Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen. Vanaf het moment dat de ondernemer zich meldt, wordt de invordering van zijn belastingschulden voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting direct stopgezet. Lees meer...

Coronacrisis: verlaging van uw voorlopige aanslag

19/03/2020 - Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona? En betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Lees meer...

Coronacrisis: tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente.

19/03/2020 - InvorderingsrenteAls u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 verlaagt de Belastingdienst de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden.   Lees meer...

Fiscale startersregelingen voor ondernemers

08/03/2020 - Gaat u een bedrijf starten? Voor startende ondernemers zijn er verschillende startersregelingen: StartersaftrekDe startersaftrek (2018 en 2019: € 2.123) komt boven op de zelfstandigenaftrek (2018 en 2019: € 7.280). Lees meer...

Milieu-investeringsregelingen voor ondernemers

08/03/2020 - Investeert u als ondernemer in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kunt u misschien de volgende regelingen gebruiken: Energie-investeringsaftrek (EIA)Als u investeert in energiebesparende technieken of bedrijfsmiddelen, kunt u misschien de Energie-investeringsaftrek gebruiken. Lees meer...

Fiscale reserves voor ondernemers

08/03/2020 - Fiscale  reserves zijn bedragen die u als ondernemer opzij legt (reserveert) en die u mag aftrekken van uw winst. Er zijn 3 belangrijke fiscale reserves:   Lees meer...

Heeft een werknemer recht op loon na besmetting met het coronavirus?

04/03/2020 - Als een werknemer zich als gevolg van het coronavirus ziek meldt, dan heeft de werknemer recht op loon tijdens ziekte. Wanneer een werknemer zich niet ziek meldt omdat de klachten beperkt zijn maar ook niet naar werk kan komen in verband met quarantaine, dan ligt de situatie lastiger. In dit geval zegt de wet dat een werknemer recht behoudt op loon, tenzij het niet werken voor rekening en risico van de werknemer komt. Het is lastig om te betogen dat het niet werken als gevolg van besmetting met het coronavirus en een opgelegde quarantainemaatregel voor rekening en risico van de werknemer komt, terwijl een ‘normale' ziekmelding een ondernemingsrisico is en niet voor rekening en risico van de werknemer komt. Het is dus zeer verdedigbaar dat een werknemer bij een quarantainemaatregel gewoon recht heeft op loon.   Lees meer...

Phishing: valse sms en e-mail over betalingsachterstand in omloop

04/03/2020 - De Belastingdienst waarschuwt voor een valse sms en e-mail. Hierin staat dat u een betalingsachterstand hebt en kunt betalen door op een link te klikken. Klik niet op de link, maar verwijder de sms of e-mail meteen.   Lees meer...

Database voor bepalen consumentenadviesprijs fiets

20/02/2020 - Vanaf 1 januari 2020 geldt een jaarlijkse bijtelling voor de fiets die de werkgever voor woon-werkverkeer ter beschikking stelt aan de werknemer. Voor berekening van de 7% bijtelling gebruikt u de consumentenadviesprijs. Deze kunt u makkelijk opzoeken in een daarvoor opgezette database.  Lees meer...

Uitstel tot 1 juli 2020 voor loonaangifte kleine ondernemers

04/02/2020 - Om kleine ondernemers goed te ondersteunen bij het tijdig en veilig doen van hun loonaangifte geeft de Belastingdienst ongeveer 24.000 ondernemers die zelf hun loonaangifte doen via de site van de Belastingdienst uitstel tot 1 juli 2020. Dit in verband met het nieuwe inlogmiddel eHerkenning. Lees meer...

Inschrijven nieuwsbrief