Logo administratie-dark  Logo-Financieel-adviesburo-dark
   
Home Nieuws Hootsen Nieuws Tijdelijke ondersteuning voor zelfstandig ondernemers (TOZO)

Door de maatregelen tegen het Coronavirus missen veel zelfstandig ondernemers, onder wie zzp-ers, inkomsten. Met de tijdelijke regeling 'Tijdelijke ondersteuning voor zelfstandig ondernemers (TOZO)' ondersteunt het kabinet zelfstandig ondernemers die financiële problemen krijgen door de situatie. De regeling loopt tot  1 juni 2020 en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart. De gemeente Veenendaal voert de regeling uit voor ondernemers die wonen in de  gemeente Veenendaal, Rhenen en Renswoude. Zodra de regeling is aan te vragen, kunt u dat doen bij de gemeente Veenendaal.

Vragen en informatie

Voor vragen of informatie over de regeling kunt u bellen naar het loket TORZO via (318) 538 880. Het loket is dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur. 

Gevestigde zelfstandigen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen

 • u bent tussen 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd;
 • u woont of verblijft rechtmatig in Nederland;
 • u ben Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • u heeft uw bedrijf in Nederland of oefent uw zelfstandig beroep in Nederland uit;
 • u voldoet aan alle wettelijke eisen voor de uitoefening van het eigen bedrijf. U staat onder meer ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • u bent vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en u bent minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Bent u minder dan een jaar geleden gestart met uw bedrijf dan moet u in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week in/aan uw bedrijf gewerkt te hebben. Uren voor administratie en acquisitie tellen mee.

Welke hulp de regeling voor tijdelijke ondersteuning ondernemers?

 1. U krijgt voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets. Ook als u een baan in loondienst heeft naast uw eigen bedrijf kunt u aanspraak maken op de regeling.  Uw inkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau. Dus of u in aanmerking komt hangt af van de hoogte van uw inkomen uit loondienst.
 2. Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.517 euro. Dit bedrag moet u wel terug betalen. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval onder het bij het Bbz  gehanteerde percentage van 8% liggen.

Tot wanneer geldt de regeling voor tijdelijke ondersteuning ondernemers?

Vooralsnog kunt u er vanuit gaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus ook wanneer u pas in mei in de financiële problemen komt, kunt u op dat moment een aanvraag indienen.

Welke informatie moet u aanleveren?

De gemeente beoordeelt of u recht heeft op de tijdelijke regeling. Welke informatie u moet aanleveren is nu nog niet bekend. Er zal bijvoorbeeld gevraagd worden naar:

 • uw inschrijving bij de KvK en naar uw identiteitsbewijs. 
 • informatie over de samenstelling van uw huishouden, bijvoorbeeld of u een partner heeft en/of inwonende kinderen
 • informatie over uw onderneming, bijvoorbeeld in welke sector u werkt en of u personeelsleden heeft. 

Hoeveel tijd heeft de gemeente nodig voor de
behandeling van een aanvraag?

Omdat de regeling nog niet formeel van kracht is, kan de gemeente aanvragen wel in behandeling nemen, maar nog geen besluiten nemen over uw aanvraag. De gemeente probeert binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag tot een besluit komen en tot uitkering overgaan. Door grote drukte lukt dat mogelijk niet altijd. Dan kan de gemeente een voorschot betalen. Dit geldt ook voor personen die nu al zwaar in financiële problemen zijn gekomen.

Bron: Gemeente Veeendaal

Fiscaal Flits

Steunpakket voor zelfstandig ondernemers verlengd

24/05/2020 - De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met drie maanden verlengd tot eind augustus.Als u nu gebruik maakt van Tozo uitkering levensonderhoud kunt u, als u aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoet uw Tozo-uitkering verlengen. Ook zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van Tozo kunnen ondersteuning aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen.   Lees meer...

Btw nultarief op mondkapjes

14/05/2020 - Van 25 mei 2020 tot 1 september 2020 kan het btw-nultarief worden toegepast op de binnenlandse verkoop van mondkapjes. Lees meer...

Btw-tarief tennisles

30/04/2020 - Tennisles door een zelfstandig tennisleraar aan verenigingsleden op een baan van die vereniging is alleen belast met 9% btw als de leraar zelf de baan huurt van de vereniging.   Lees meer...

Verlaging gebruikelijk loon bij omzetdaling

30/04/2020 - Onder andere in het MKB zijn er veel ondernemers die zelf meewerken in de vennootschap waarin zij een zogenaamd aanmerkelijk belang hebben. Zij moeten loonheffingen betalen over een loon dat passend is bij de arbeid die ze verrichten. Ook als de onderneming minder of geen omzet behaalt, moet deze belasting nog steeds worden betaald.  Lees meer...

Verlaagd btw-tarief sportscholen

16/04/2020 - Veel sportscholen en dergelijke ondernemers bieden in deze periode waarin mensen zoveel mogelijk thuis moeten blijven online sportlessen aan. Anders dan een bezoek aan de sportschool is hierop in 'gewone tijden' het hoge btw-tarief van 21% van toepassing Lees meer...

Verlaging gebruikelijk loon vanwege coronacrisis

01/04/2020 - De Belastingdienst heeft bekend gemaakt dat als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van uw bv, de bv en u als aanmerkelijkbelanghouder(ab-houder) gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon mogen afspreken.  Lees meer...

Coronavirus - let op phishingmail/sms

30/03/2020 - Criminelen grijpen het coronavirus aan om weer massaal phishing mail/sms te sturen. Laat u niet misleiden! De afzender lijkt de Belastingdienst, maar is dat niet.   Lees meer...

Coronacrisis: uitstel van betaling voor ondernemers

19/03/2020 - Bent u ondernemer of zzp'er en heeft uw bedrijf problemen door het coronavirus? Om u te helpen door deze moeilijke tijden heen te komen, heeft het kabinet een aantal maatregelen genomen. Zo kunnen ondernemers bijzonder uitstel van betaling krijgen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting,omzetbelasting en loonbelasting. Het kabinet wil de administratieve kant van het uitstel voor ondernemers zo eenvoudig mogelijk maken. De voorwaarden voor het aanvragen van uitstel van betaling zijn daarom verder versoepeld.Iedere ondernemer die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen komt in aanmerking voor uitstel van betaling van zijn belastingschuld.Een ondernemer kan het verzoek om uitstel van betaling indienen door een brief te sturen naar Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen. Vanaf het moment dat de ondernemer zich meldt, wordt de invordering van zijn belastingschulden voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting direct stopgezet. Lees meer...

Coronacrisis: verlaging van uw voorlopige aanslag

19/03/2020 - Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona? En betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Lees meer...

Coronacrisis: tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente.

19/03/2020 - InvorderingsrenteAls u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 verlaagt de Belastingdienst de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden.   Lees meer...

Inschrijven nieuwsbrief