Logo administratie-dark
 Logo-Financieel-adviesburo-dark
   

Als een ondernemer een oude woning renoveert en/of herstelt, moet hij het tijdelijke verlaagde btw-tarief van 6% toepassen. Deze regeling loopt af op 1 januari 2015. Om de woningmarkt verder te ondersteunen, wil het kabinet deze termijn nu oprekken tot 1 juli 2015. Het tijdelijk verlaagde btw-tarief geldt alleen voor de arbeidscomponent en dus niet voor de materialen. Ook geldt het alleen voor 'oude woningen' en niet voor alle werkzaamheden aan een woning. De ondernemer die het 6%-tarief wil toepassen, moet dus nagaan of – en zo ja, in hoeverre – hij dit kan doen. Maar er is meer waar hij op bedacht moet zijn. Aan werk dat onverwacht pas op of na 1 juli 2015 wordt opgeleverd, komt een minder prettig prijskaartje te hangen.

Lees meer...

MKB Verbetermethode

 bmw
Een werknemer reed in 2011 in een BMW X5 van de zaak en in 2012 in een BMW 525.
Omdat hij over een beschikking “Verklaring geen privégebruik auto”als bedoeld in artikel 13bis Wet LB beschikte, heeft zijn werkgever de forfaitaire loonbijtelling over de onderhavige jaren achterwege gelaten.
Om te controleren of hij nog wel voldeed aan de voorwaarde ‘op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 privékilometers’ heeft de inspecteur hem eind 2012 een vragenformulier toegezonden.
Daarop heeft de werknemer het ingevulde vragenformulier ingestuurd samen met zijn rittenregistratie en een loonstrook.

Lees meer...

nbkltzx3t5
Vanaf 13 december 2014 geldt de nieuwe allergenenwetgeving waarmee horecaondernemers verplicht zijn om allergeneninformatie beschikbaar te hebben voor gasten die hierom vragen. Om ervoor te zorgen dat deze wet ook gemakkelijk toepasbaar en praktijkgericht is, ging KHN de afgelopen maanden met de NVWA op bezoek bij horecaondernemers. Uitgangspunt: de eisen aan de informatievoorziening over allergenen aan gasten moesten passen bij het type horecabedrijf. Dit heeft ertoe geleid dat ondernemers op verschillende manieren aan deze wet kunnen voldoen.

Lees meer...

Op de site van de Belastingdienst is het volgende bericht geplaatst:

Wij waarschuwen u voor een valse e-mail. De e-mail heeft als afzender: Belastingdienst NL. Open deze e-mail niet, maar verwijder hem meteen.

De Belastingdienst gebruikt in bepaalde gevallen e-mail. Maar in een e-mail vragen wij u nooit om persoonlijke gegevens. Krijgt u een e-mail waarin dat toch gebeurt, dan is er sprake van phishing.

Lees meer...

Op 3 juli 2014 is een nieuw fiscaal beleidsbesluit inzake pensioen en (loon)stamrechten in de Staatscourant gepubliceerd (BLKB2014/0351M). Dit besluit biedt o.m. een belangrijke goedkeuring vooruitlopend op wetgeving voor het (gedeeltelijk) opnemen c.q. afkopen van (loon)stamrechten. Het gaat om het volgende.

Lees meer...

De KLPD is er niet alleen voor het handhaven van de maximumsnelheid. De belastinginspecteur mag gegevens van KLPD gebruiken om aan te tonen dat de berijder van een leaseauto zijn auto onterecht toch privé gebruikt. Het regime is bekend. Om onder de bijtelling uit te komen mag een leaseauto niet meer dan 500 privé-km's maken.

Lees meer...

BestelautoDe bijtelling is ook van toepassing op ter beschikking gestelde bestelauto’s. Er zijn mogelijkheden om deze bijtelling te voorkomen, te weten:
1) de Verklaring uitsluitend
zakelijk gebruik,
2) minder dan 500 privékilometers,
3) alleen geschikt voor goederen,
4) meerdere bestuurders,
5) schriftelijk verbod op privégebruik en
6) geen terbeschikkingstelling.

Lees meer...

Fiscaal Flits

Toetsing meewerkaftrek of arbeidsbeloning voor meewerkende partner in 2019

15/01/2019 - De meewerkaftrek is, afhankelijk van het aantal door uw partner in uw onderneming meegewerkte uren, een bepaald percentage van de winst. De meewerkaftrek kan alleen worden geclaimd als uw partner zonder enige vergoeding meewerkt.  Lees meer...

Fiscaal voordelig belonen van werknemers in 2019

12/01/2019 - Voorbeelden van 'incentives' aan personeel zijn:- een onbelaste vergoeding voor maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter (overwerk, koopavonden, uit eten met cliënten, maaltijden tijdens cursussen en zakenreizen); Lees meer...

Vergoeding kosten aan personeel en tenaamstelling factuur (btw)

06/01/2019 - Als ondernemer geniet u alleen aftrek van btw als de prestatie aan u is verricht. Het is daarom in principevereist dat het contract voor de desbetreffende aankoop en de bijbehorende factuur op uw naam staan.  Lees meer...

Nieuwe regels voor kleine pensioenen

27/12/2018 - Pensioenuitvoerders kunnen kleine pensioenpotjes uit het verleden met ingang van 1 januari 2019 overdragen aan de pensioenuitvoerder waar iemand nu pensioen opbouwt.  Lees meer...

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

25/12/2018 - Alle eenmanszaken in Nederland krijgen voor 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer. Daarmee voldoet de Belastingdienst aan de eis van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om te komen met een alternatief voor het huidige nummer, dat het burgerservicenummer (BSN) bevat. Lees meer...

Middeling 2016-2018

18/12/2018 - Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk uw belastbare inkomens in box 1 (werk en woning) van 2016tot en met 2018 te middelen, waardoor u over deze jaren wellicht in totaal minder belasting betaalt. Lees meer...

Keuze auto zakelijk of privé

16/12/2018 - Als u een auto zowel zakelijk als privé gebruikt, kunt u er onder omstandigheden voor kiezen de auto alsprivé- of als ondernemingsvermogen aan te merken.  Lees meer...

Ruimere werking sportvrijstelling in de btw

11/12/2018 - Werkt u in de sportsector? De Nederlandse sportvrijstelling wordt verruimd.  Lees meer...

U kunt verliezen nog maar 6 jaar verrekenen

05/12/2018 - Het aantal jaren dat u verliezen in de vennootschapsbelasting met toekomstige winsten kunt verrekenen, was 9 jaar. Dat kan vanaf 2019 nog maar 6 jaar. U kunt dus:   Lees meer...

Betalingen in 2018 tegen 6%-tarief

03/12/2018 - Het kabinet wil het lage btw-tarief verhogen van 6% naar 9%. Deze verhoging van het lage btw-tarief moet gaan gelden vanaf 1 januari 2019. Het nieuwe tarief heeft gevolgen voor: uw administratieprijzen van goederen en dienstenfacturatie en btw-aangifte bij de jaarovergangDaarom is het belangrijk dat u zich nu al voorbereidt op deze wijziging.   Lees meer...

Inschrijven nieuwsbrief

Naam:

E-mail: