Logo administratie-dark
 Logo-Financieel-adviesburo-dark
   

Als een ondernemer een oude woning renoveert en/of herstelt, moet hij het tijdelijke verlaagde btw-tarief van 6% toepassen. Deze regeling loopt af op 1 januari 2015. Om de woningmarkt verder te ondersteunen, wil het kabinet deze termijn nu oprekken tot 1 juli 2015. Het tijdelijk verlaagde btw-tarief geldt alleen voor de arbeidscomponent en dus niet voor de materialen. Ook geldt het alleen voor 'oude woningen' en niet voor alle werkzaamheden aan een woning. De ondernemer die het 6%-tarief wil toepassen, moet dus nagaan of – en zo ja, in hoeverre – hij dit kan doen. Maar er is meer waar hij op bedacht moet zijn. Aan werk dat onverwacht pas op of na 1 juli 2015 wordt opgeleverd, komt een minder prettig prijskaartje te hangen.

Lees meer...

MKB Verbetermethode

 bmw
Een werknemer reed in 2011 in een BMW X5 van de zaak en in 2012 in een BMW 525.
Omdat hij over een beschikking “Verklaring geen privégebruik auto”als bedoeld in artikel 13bis Wet LB beschikte, heeft zijn werkgever de forfaitaire loonbijtelling over de onderhavige jaren achterwege gelaten.
Om te controleren of hij nog wel voldeed aan de voorwaarde ‘op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 privékilometers’ heeft de inspecteur hem eind 2012 een vragenformulier toegezonden.
Daarop heeft de werknemer het ingevulde vragenformulier ingestuurd samen met zijn rittenregistratie en een loonstrook.

Lees meer...

nbkltzx3t5
Vanaf 13 december 2014 geldt de nieuwe allergenenwetgeving waarmee horecaondernemers verplicht zijn om allergeneninformatie beschikbaar te hebben voor gasten die hierom vragen. Om ervoor te zorgen dat deze wet ook gemakkelijk toepasbaar en praktijkgericht is, ging KHN de afgelopen maanden met de NVWA op bezoek bij horecaondernemers. Uitgangspunt: de eisen aan de informatievoorziening over allergenen aan gasten moesten passen bij het type horecabedrijf. Dit heeft ertoe geleid dat ondernemers op verschillende manieren aan deze wet kunnen voldoen.

Lees meer...

Op de site van de Belastingdienst is het volgende bericht geplaatst:

Wij waarschuwen u voor een valse e-mail. De e-mail heeft als afzender: Belastingdienst NL. Open deze e-mail niet, maar verwijder hem meteen.

De Belastingdienst gebruikt in bepaalde gevallen e-mail. Maar in een e-mail vragen wij u nooit om persoonlijke gegevens. Krijgt u een e-mail waarin dat toch gebeurt, dan is er sprake van phishing.

Lees meer...

Op 3 juli 2014 is een nieuw fiscaal beleidsbesluit inzake pensioen en (loon)stamrechten in de Staatscourant gepubliceerd (BLKB2014/0351M). Dit besluit biedt o.m. een belangrijke goedkeuring vooruitlopend op wetgeving voor het (gedeeltelijk) opnemen c.q. afkopen van (loon)stamrechten. Het gaat om het volgende.

Lees meer...

De KLPD is er niet alleen voor het handhaven van de maximumsnelheid. De belastinginspecteur mag gegevens van KLPD gebruiken om aan te tonen dat de berijder van een leaseauto zijn auto onterecht toch privé gebruikt. Het regime is bekend. Om onder de bijtelling uit te komen mag een leaseauto niet meer dan 500 privé-km's maken.

Lees meer...

BestelautoDe bijtelling is ook van toepassing op ter beschikking gestelde bestelauto’s. Er zijn mogelijkheden om deze bijtelling te voorkomen, te weten:
1) de Verklaring uitsluitend
zakelijk gebruik,
2) minder dan 500 privékilometers,
3) alleen geschikt voor goederen,
4) meerdere bestuurders,
5) schriftelijk verbod op privégebruik en
6) geen terbeschikkingstelling.

Lees meer...

Fiscaal Flits

Internetconsultatie wetsvoorstel ontmoedigen lenen van bv van start

07/03/2019 - Directeuren-grootaandeelhouders (dga's) die bovenmatig geld lenen bij hun eigen vennootschap moeten vanaf 2022 belasting betalen over leningen die uitstijgen boven 500.000 euro, eigenwoningschulden uitgezonderd. Over dit wetsvoorstel (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap), dat in september vorig jaar al is aangekondigd, is het Ministerie van Financiën een internetconsultatie gestart van 4 maart tot en met 1 april 2019. Lees meer...

Resultaten toezichtsplan zzp’ers Belastingdienst

07/03/2019 - De Belastingdienst heeft de resultaten bekend gemaakt van het toezichtsplan arbeidsrelaties tussen zelfstandig ondernemers en opdrachtgevers. Het toezichtsplan richtte zich op het uitvoeren van bedrijfsbezoeken bij 104 opdrachtgevers. Resultaat is onder andere dat bij 12 bedrijven vervolgonderzoek wordt ingesteld en het vermoeden van kwaadwillendheid wordt onderzocht. Lees meer...

Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd

26/02/2019 - Op 26 februari 2019 is de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling is een nadere uitwerking van de wet waarin de compensatieregeling is opgenomen.De wet en de regeling zien toe op de compensatie van de transitievergoeding die werkgevers vanaf 1 april 2020 kunnen aanvragen als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli 2015. In deze regeling staan de termijnen waarbinnen de compensatie aangevraagd kan worden bij het UWV. Ook staan in de regeling de termijnen waarbinnen UWV moet beslissen op een aanvraag. In de toelichting bij de regeling wordt daarnaast nog aandacht besteed aan welke informatie UWV nodig heeft om tot een beoordeling van de compensatieaanvraag te komen.   Lees meer...

Bedragen vrijwilligersregeling omhoog

24/02/2019 - Sinds 1 januari 2019 is het plafond van de vrijwilligersregeling met € 200 verhoogd.    Lees meer...

Belastingdienst spoort € 4 miljard verhuld vermogen op

20/02/2019 - Het programma van de Belastingdienst ‘Verhuld vermogen' heeft een nieuw mijlpaal bereikt. Sinds de start in 2001 heeft het team € 4 miljard aan verhuld vermogen opgespoord.      Lees meer...

Inschrijving Startersdag KvK geopend

18/02/2019 - Op zaterdag 16 maart verzorgt de Kamer van Koophandel (KVK) het gratis evenement Startersdag. Deze keer op de locaties Amsterdam, Arnhem en Breda. Het is ook mogelijk om dit evenement online te volgen.     Lees meer...

Borgstellingsprovisie bedingen bij bv

11/02/2019 - Staat u als dga in privé borg voor een door de bank aan uw bv verstrekte lening? Dan moet u hiervoor een vergoeding bedingen bij uw bv.  Lees meer...

Modellen top 10 verkochte elektrische auto’s

30/01/2019 - De bijtelling voor elektrische auto's met een cataloguswaarde van meer dan 50.000 euro is met inagng van 1 januari 2019 gewijzigd. De belangrijkste wijziging is dat het bijtellingsvoordeel voor dure, elektrische auto's deels is opgeheven. Tot en met 31 december 2018 kon u bij het afsluiten van een nieuw leasecontract profiteren van 4 procent bijtelling over de volledige cataloguswaarde. Vanaf 1 januari wordt het lage tarief alleen berekend over de de eerste 50.000 euro. Voor elke euro daarboven geldt in 2019 het normale tarief van 22 procent. Het totaal aantal verkochte volledig elektrische personenauto's in 2018 betreft 25.068. De modellen top 10 in 2018 is als volgt: Lees meer...

Onderdeel btw-besluit wordt aangepast

28/01/2019 - Per 1 januari 2019 heeft het Kabinet het verlaagde btw-tarief verhoogd van 6 naar 9 procent. Deze maatregel heeft gevolgen voor ondernemers die aan hun werknemers eten en drinken verkopen tegen een gereduceerde prijs. Lees meer...

Lenen van de bv (inclusief rekening-courant)

22/01/2019 - Als dga kunt u uw beleggingen financieren met een lening van uw bv. In box 3 wordt een fictief rendement belast voor zover de waarde van de beleggingen het bedrag van de opgenomen lening overtreft. De betaalde rente is verder geen aparte aftrekpost meer voor de inkomstenbelasting. Het lenen moet gebeuren op zakelijke voorwaarden.  Lees meer...

Inschrijven nieuwsbrief

Naam:

E-mail: