Logo administratie-dark
 Logo-Financieel-adviesburo-dark
   

Als een werknemer van een bedrijf de bestelauto van de zaak niet privé wil gebruiken zijn er verschillende fiscale keuzes die de werkgever kan maken. Welke de beste is, heeft veel te maken met het risico dat de werkgever loopt.

Lees meer...

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de voorbelasting niet aftrekbaar is, omdat de factuur niet voldoet aan de gestelde voorwaarden. De factuur vermeldt namelijk niet de volledige naam en het volledige adres van de ondernemer en de afnemer.

Lees meer...

De komende jaren lopen duizenden aflossingsvrije hypotheken af. Wat gebeurt er als je niets hebt afgelost?

"De term aflossingsvrij is misleidend", zegt Clasien Ouderdorp, financieel specialist bij Vereniging Eigen Huis. ‘De meeste hypotheken lopen dertig jaar, als er geen verlenging is. En uiteindelijk moet je elke hypotheek aflossen. Hoe dat gaat, verschilt per bank. ABN AMRO stuurt de klant een half jaar voor het einde van de looptijd een brief, met het verzoek contact op te nemen. ‘Wij verlengen de hypotheek niet automatisch’, zegt woordvoerder Brigitte Seegers. ‘De actuele situatie van de klant is bepalend. We letten goed op het inkomen van nu en straks.’ In het ergste geval moet de klant de hypotheek meteen aflossen. Weinig mensen hebben een paar ton achter de hand.

Lees meer...

aandeslagEigenaren van een die "onder water" staat, dus waarvan de huidige waarde van hun woning lager is dan de hypotheekschuld, kunnen nu voor informatie en advies terecht bij de website huisonderwater.eu. De site is een initiatief van de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren NVVK en het ministerie van Sociale Zaken.

Ruim een miljoen huishoudens bezitten een huis dat "onder water" staat. Volgens de NVVK stijgt onder woningbezitters de vraag naar toegankelijke, actuele informatie over de onderwaterproblematiek. Met de website hopen de initiatiefnemers door goede voorlichting eventuele financiële schade te minimaliseren. Er zijn diverse oplossingen om uit de problemen te komen, zoals het aanpassen van uitgaven, extra aflossen, restschuldfinanciering of het aanpassen van de hypotheek. Vereniging Eigen Huis ondersteunt het initiatief.

Collin Crowdfund is een deskundig, toegankelijk en transparant crowdfunding platform. Collin verbindt ambitieuze ondernemers met een financieringsbehoefte van € 50.000,= tot € 2.500.000,= aan serieuze investeerders via haar online platform. 

Collin logo-CMYK wit

Om de aangifte inkomstenbelasting 2014 netjes voor u te verzorgen, kunt u gebruik maken van de checklist inkomstenbelasting 2014.

Het formulier kunt u hier downloaden.

 

TelefoonWij krijgen meldingen van neptelefoontjes aan burgers en bedrijven. Daarin wordt geëist dat er een belastingschuld wordt betaald. U herkent een neptelefoontje als de beller afwijkt van de regels die wij aanhouden.

Als wij u bellen over een belastingschuld, houden wij ons aan de volgende regels:

  • Wij verwijzen altijd naar eerdere correspondentie die bij u bekend moet zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een aanslag, een betalingsherinnering of een lopende betalingsregeling.
  • Betalingen maakt u alleen over op IBAN (rekeningnummer) van de Belastingdienst NL86INGB 0002 4455 88.
  • Wij vragen u nooit om uw bankgegevens, wachtwoorden of inlogcodes.
  • U ontvangt altijd een bevestiging van afspraken over een betalingsregeling.

2015

Op de website van de Belastingdienst is het volgende bericht geplaatst:

In 2015 verandert een aantal belastingregels. Daarnaast zijn er voorstellen om belastingregels aan te passen. Deze voorstellen worden pas definitief als de Eerste Kamer er in december mee instemt.

Lees meer...

2015Op de website van de Belastingdienst is het volgende bericht geplaatst:

In 2015 verandert een aantal belastingregels. Daarnaast zijn er voorstellen om belastingregels aan te passen. Deze voorstellen worden pas definitief als de Eerste Kamer er in december mee instemt.

Lees meer...

Mensen die in 2014 een eigen woning hebben die in aanbouw is, kunnen ook volgend jaar gebruikmaken van de tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling. Voorwaarde is dat ze in 2014 minimaal de eerste termijn van het aankoopbedrag voor de nieuwbouwwoning hebben voldaan.
Dat heeft het kabinet op 17 oktober 2014 gemeld in antwoord op vragen van de Tweede Kamer. Mensen die gebruikmaken van de coulante toepassing van de regeling mogen het geldbedrag dat zij in 2014 belastingvrij hebben ontvangen en nog niet geheel in 2014 konden besteden, gebruiken om resterende aankooptermijnen die zich in 2015 aandienen, te voldoen.

Lees meer...

Fiscaal Flits

Internetconsultatie wetsvoorstel ontmoedigen lenen van bv van start

07/03/2019 - Directeuren-grootaandeelhouders (dga's) die bovenmatig geld lenen bij hun eigen vennootschap moeten vanaf 2022 belasting betalen over leningen die uitstijgen boven 500.000 euro, eigenwoningschulden uitgezonderd. Over dit wetsvoorstel (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap), dat in september vorig jaar al is aangekondigd, is het Ministerie van Financiën een internetconsultatie gestart van 4 maart tot en met 1 april 2019. Lees meer...

Resultaten toezichtsplan zzp’ers Belastingdienst

07/03/2019 - De Belastingdienst heeft de resultaten bekend gemaakt van het toezichtsplan arbeidsrelaties tussen zelfstandig ondernemers en opdrachtgevers. Het toezichtsplan richtte zich op het uitvoeren van bedrijfsbezoeken bij 104 opdrachtgevers. Resultaat is onder andere dat bij 12 bedrijven vervolgonderzoek wordt ingesteld en het vermoeden van kwaadwillendheid wordt onderzocht. Lees meer...

Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd

26/02/2019 - Op 26 februari 2019 is de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling is een nadere uitwerking van de wet waarin de compensatieregeling is opgenomen.De wet en de regeling zien toe op de compensatie van de transitievergoeding die werkgevers vanaf 1 april 2020 kunnen aanvragen als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli 2015. In deze regeling staan de termijnen waarbinnen de compensatie aangevraagd kan worden bij het UWV. Ook staan in de regeling de termijnen waarbinnen UWV moet beslissen op een aanvraag. In de toelichting bij de regeling wordt daarnaast nog aandacht besteed aan welke informatie UWV nodig heeft om tot een beoordeling van de compensatieaanvraag te komen.   Lees meer...

Bedragen vrijwilligersregeling omhoog

24/02/2019 - Sinds 1 januari 2019 is het plafond van de vrijwilligersregeling met € 200 verhoogd.    Lees meer...

Belastingdienst spoort € 4 miljard verhuld vermogen op

20/02/2019 - Het programma van de Belastingdienst ‘Verhuld vermogen' heeft een nieuw mijlpaal bereikt. Sinds de start in 2001 heeft het team € 4 miljard aan verhuld vermogen opgespoord.      Lees meer...

Inschrijving Startersdag KvK geopend

18/02/2019 - Op zaterdag 16 maart verzorgt de Kamer van Koophandel (KVK) het gratis evenement Startersdag. Deze keer op de locaties Amsterdam, Arnhem en Breda. Het is ook mogelijk om dit evenement online te volgen.     Lees meer...

Borgstellingsprovisie bedingen bij bv

11/02/2019 - Staat u als dga in privé borg voor een door de bank aan uw bv verstrekte lening? Dan moet u hiervoor een vergoeding bedingen bij uw bv.  Lees meer...

Modellen top 10 verkochte elektrische auto’s

30/01/2019 - De bijtelling voor elektrische auto's met een cataloguswaarde van meer dan 50.000 euro is met inagng van 1 januari 2019 gewijzigd. De belangrijkste wijziging is dat het bijtellingsvoordeel voor dure, elektrische auto's deels is opgeheven. Tot en met 31 december 2018 kon u bij het afsluiten van een nieuw leasecontract profiteren van 4 procent bijtelling over de volledige cataloguswaarde. Vanaf 1 januari wordt het lage tarief alleen berekend over de de eerste 50.000 euro. Voor elke euro daarboven geldt in 2019 het normale tarief van 22 procent. Het totaal aantal verkochte volledig elektrische personenauto's in 2018 betreft 25.068. De modellen top 10 in 2018 is als volgt: Lees meer...

Onderdeel btw-besluit wordt aangepast

28/01/2019 - Per 1 januari 2019 heeft het Kabinet het verlaagde btw-tarief verhoogd van 6 naar 9 procent. Deze maatregel heeft gevolgen voor ondernemers die aan hun werknemers eten en drinken verkopen tegen een gereduceerde prijs. Lees meer...

Lenen van de bv (inclusief rekening-courant)

22/01/2019 - Als dga kunt u uw beleggingen financieren met een lening van uw bv. In box 3 wordt een fictief rendement belast voor zover de waarde van de beleggingen het bedrag van de opgenomen lening overtreft. De betaalde rente is verder geen aparte aftrekpost meer voor de inkomstenbelasting. Het lenen moet gebeuren op zakelijke voorwaarden.  Lees meer...

Inschrijven nieuwsbrief

Naam:

E-mail: