Logo administratie-dark
 Logo-Financieel-adviesburo-dark
   

Als een werknemer van een bedrijf de bestelauto van de zaak niet privé wil gebruiken zijn er verschillende fiscale keuzes die de werkgever kan maken. Welke de beste is, heeft veel te maken met het risico dat de werkgever loopt.

Lees meer...

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de voorbelasting niet aftrekbaar is, omdat de factuur niet voldoet aan de gestelde voorwaarden. De factuur vermeldt namelijk niet de volledige naam en het volledige adres van de ondernemer en de afnemer.

Lees meer...

De komende jaren lopen duizenden aflossingsvrije hypotheken af. Wat gebeurt er als je niets hebt afgelost?

"De term aflossingsvrij is misleidend", zegt Clasien Ouderdorp, financieel specialist bij Vereniging Eigen Huis. ‘De meeste hypotheken lopen dertig jaar, als er geen verlenging is. En uiteindelijk moet je elke hypotheek aflossen. Hoe dat gaat, verschilt per bank. ABN AMRO stuurt de klant een half jaar voor het einde van de looptijd een brief, met het verzoek contact op te nemen. ‘Wij verlengen de hypotheek niet automatisch’, zegt woordvoerder Brigitte Seegers. ‘De actuele situatie van de klant is bepalend. We letten goed op het inkomen van nu en straks.’ In het ergste geval moet de klant de hypotheek meteen aflossen. Weinig mensen hebben een paar ton achter de hand.

Lees meer...

aandeslagEigenaren van een die "onder water" staat, dus waarvan de huidige waarde van hun woning lager is dan de hypotheekschuld, kunnen nu voor informatie en advies terecht bij de website huisonderwater.eu. De site is een initiatief van de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren NVVK en het ministerie van Sociale Zaken.

Ruim een miljoen huishoudens bezitten een huis dat "onder water" staat. Volgens de NVVK stijgt onder woningbezitters de vraag naar toegankelijke, actuele informatie over de onderwaterproblematiek. Met de website hopen de initiatiefnemers door goede voorlichting eventuele financiële schade te minimaliseren. Er zijn diverse oplossingen om uit de problemen te komen, zoals het aanpassen van uitgaven, extra aflossen, restschuldfinanciering of het aanpassen van de hypotheek. Vereniging Eigen Huis ondersteunt het initiatief.

Collin Crowdfund is een deskundig, toegankelijk en transparant crowdfunding platform. Collin verbindt ambitieuze ondernemers met een financieringsbehoefte van € 50.000,= tot € 2.500.000,= aan serieuze investeerders via haar online platform. 

Collin logo-CMYK wit

Om de aangifte inkomstenbelasting 2014 netjes voor u te verzorgen, kunt u gebruik maken van de checklist inkomstenbelasting 2014.

Het formulier kunt u hier downloaden.

 

TelefoonWij krijgen meldingen van neptelefoontjes aan burgers en bedrijven. Daarin wordt geëist dat er een belastingschuld wordt betaald. U herkent een neptelefoontje als de beller afwijkt van de regels die wij aanhouden.

Als wij u bellen over een belastingschuld, houden wij ons aan de volgende regels:

  • Wij verwijzen altijd naar eerdere correspondentie die bij u bekend moet zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een aanslag, een betalingsherinnering of een lopende betalingsregeling.
  • Betalingen maakt u alleen over op IBAN (rekeningnummer) van de Belastingdienst NL86INGB 0002 4455 88.
  • Wij vragen u nooit om uw bankgegevens, wachtwoorden of inlogcodes.
  • U ontvangt altijd een bevestiging van afspraken over een betalingsregeling.

2015

Op de website van de Belastingdienst is het volgende bericht geplaatst:

In 2015 verandert een aantal belastingregels. Daarnaast zijn er voorstellen om belastingregels aan te passen. Deze voorstellen worden pas definitief als de Eerste Kamer er in december mee instemt.

Lees meer...

2015Op de website van de Belastingdienst is het volgende bericht geplaatst:

In 2015 verandert een aantal belastingregels. Daarnaast zijn er voorstellen om belastingregels aan te passen. Deze voorstellen worden pas definitief als de Eerste Kamer er in december mee instemt.

Lees meer...

Mensen die in 2014 een eigen woning hebben die in aanbouw is, kunnen ook volgend jaar gebruikmaken van de tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling. Voorwaarde is dat ze in 2014 minimaal de eerste termijn van het aankoopbedrag voor de nieuwbouwwoning hebben voldaan.
Dat heeft het kabinet op 17 oktober 2014 gemeld in antwoord op vragen van de Tweede Kamer. Mensen die gebruikmaken van de coulante toepassing van de regeling mogen het geldbedrag dat zij in 2014 belastingvrij hebben ontvangen en nog niet geheel in 2014 konden besteden, gebruiken om resterende aankooptermijnen die zich in 2015 aandienen, te voldoen.

Lees meer...

Fiscaal Flits

Toetsing meewerkaftrek of arbeidsbeloning voor meewerkende partner in 2019

15/01/2019 - De meewerkaftrek is, afhankelijk van het aantal door uw partner in uw onderneming meegewerkte uren, een bepaald percentage van de winst. De meewerkaftrek kan alleen worden geclaimd als uw partner zonder enige vergoeding meewerkt.  Lees meer...

Fiscaal voordelig belonen van werknemers in 2019

12/01/2019 - Voorbeelden van 'incentives' aan personeel zijn:- een onbelaste vergoeding voor maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter (overwerk, koopavonden, uit eten met cliënten, maaltijden tijdens cursussen en zakenreizen); Lees meer...

Vergoeding kosten aan personeel en tenaamstelling factuur (btw)

06/01/2019 - Als ondernemer geniet u alleen aftrek van btw als de prestatie aan u is verricht. Het is daarom in principevereist dat het contract voor de desbetreffende aankoop en de bijbehorende factuur op uw naam staan.  Lees meer...

Nieuwe regels voor kleine pensioenen

27/12/2018 - Pensioenuitvoerders kunnen kleine pensioenpotjes uit het verleden met ingang van 1 januari 2019 overdragen aan de pensioenuitvoerder waar iemand nu pensioen opbouwt.  Lees meer...

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

25/12/2018 - Alle eenmanszaken in Nederland krijgen voor 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer. Daarmee voldoet de Belastingdienst aan de eis van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om te komen met een alternatief voor het huidige nummer, dat het burgerservicenummer (BSN) bevat. Lees meer...

Middeling 2016-2018

18/12/2018 - Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk uw belastbare inkomens in box 1 (werk en woning) van 2016tot en met 2018 te middelen, waardoor u over deze jaren wellicht in totaal minder belasting betaalt. Lees meer...

Keuze auto zakelijk of privé

16/12/2018 - Als u een auto zowel zakelijk als privé gebruikt, kunt u er onder omstandigheden voor kiezen de auto alsprivé- of als ondernemingsvermogen aan te merken.  Lees meer...

Ruimere werking sportvrijstelling in de btw

11/12/2018 - Werkt u in de sportsector? De Nederlandse sportvrijstelling wordt verruimd.  Lees meer...

U kunt verliezen nog maar 6 jaar verrekenen

05/12/2018 - Het aantal jaren dat u verliezen in de vennootschapsbelasting met toekomstige winsten kunt verrekenen, was 9 jaar. Dat kan vanaf 2019 nog maar 6 jaar. U kunt dus:   Lees meer...

Betalingen in 2018 tegen 6%-tarief

03/12/2018 - Het kabinet wil het lage btw-tarief verhogen van 6% naar 9%. Deze verhoging van het lage btw-tarief moet gaan gelden vanaf 1 januari 2019. Het nieuwe tarief heeft gevolgen voor: uw administratieprijzen van goederen en dienstenfacturatie en btw-aangifte bij de jaarovergangDaarom is het belangrijk dat u zich nu al voorbereidt op deze wijziging.   Lees meer...

Inschrijven nieuwsbrief

Naam:

E-mail: