Logo administratie-dark
 Logo-Financieel-adviesburo-dark
   

In de derde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 zet de Belastingdienst een aantal tekstuele aanpassingen in het Handboek Loonheffingen 2016 op een rijtje. Daarnaast wordt duidelijk hoe de nieuwe loonbelastingtabellen per 1 april 2016 precies gaan werken.

Lees meer...

Ontvang uw post voortaan digitaal.
Activeer daarom uw berichtenbox op MijnOVerheid.

Klik hier  om te zien hoe u dit kunt doen.

Bijgaand de nieuwsbrief van Wijze Raad Actueel.

Klik hier  om de nieuwsbrief te openen.

Toch een rekening gehad? Lees wat je kunt doen

Ondernemers met een fotokopieerapparaat moeten elk jaar een bepaald bedrag betalen aan Stichting Reprorecht om te voldoen aan de Nederlandse Auteurswet. Maar wat als je nou zzp'er bent?Sinds 2003 geldt de reprorechtregeling ook voor het bedrijfsleven. Zo hoef je als ondernemer niet steeds afspraken te maken met de auteur of uitgever van bijvoorbeeld artikelen, boeken, grafieken en dagbladen. Elke ondernemer die een kopieerapparaat heeft en dus mogelijk auteursrechtelijk beschermd werk kan vermenigvuldigen, moet deze vergoeding betalen. De opbrengst wordt door de stichting weer verdeeld onder de auteurs en uitgevers.

Lees meer...

Het loopt storm bij het meldpunt ‘Dag blauwe envelop’, waar ouderen hun zorgen kunnen uiten over het verdwijnen van de blauwe belastingenvelop. Woensdag opende de klaagbaak, een dag later staat de teller al op ruim driehonderd reacties.

Ouderenbonden Unie Kbo, Anbo en Pcob riepen meldpunt in het leven om de mening van hun achterban over het verdwijnen van het aangiftepapier te peilen.

Lees meer...

Bijgaand de nieuwsbrief van Wijze Raad Actueel.

Klik hier  om de nieuwsbrief te openen.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden:
Informatiebeschikking en omkering bewijslast voor 'slordige' horeca-ondernemer

X exploiteert als eenmanszaak een Chinees-Indisch restaurant. Hij heeft de onderneming in 2000 inclusief een geautomatiseerd kassasysteem overgenomen van een derde.

De Inspecteur heeft een boekenonderzoek ingesteld naar de aanvaardbaarheid van de aangiften IB/PVV, LH en OB en kwam tot de conclusie dat de kasadministratie niet deugde. Daarop gaf hij een informatiebeschikking af.

Lees meer...

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

11 juni 2015

AWB - 13 _ 7146

Wet op de omzetbelasting 1968 (BWBR0002629, 15)        

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur de btw-teruggaven terecht heeft geweigerd. X heeft namelijk geen facturen overgelegd waarop btw wordt vermeld.

Lees meer...

Wet werk en zekerheid vanaf 1 januari 2015.

Klik hier om het formulier te downloaden.

Fiscaal Flits

Internetconsultatie wetsvoorstel ontmoedigen lenen van bv van start

07/03/2019 - Directeuren-grootaandeelhouders (dga's) die bovenmatig geld lenen bij hun eigen vennootschap moeten vanaf 2022 belasting betalen over leningen die uitstijgen boven 500.000 euro, eigenwoningschulden uitgezonderd. Over dit wetsvoorstel (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap), dat in september vorig jaar al is aangekondigd, is het Ministerie van Financiën een internetconsultatie gestart van 4 maart tot en met 1 april 2019. Lees meer...

Resultaten toezichtsplan zzp’ers Belastingdienst

07/03/2019 - De Belastingdienst heeft de resultaten bekend gemaakt van het toezichtsplan arbeidsrelaties tussen zelfstandig ondernemers en opdrachtgevers. Het toezichtsplan richtte zich op het uitvoeren van bedrijfsbezoeken bij 104 opdrachtgevers. Resultaat is onder andere dat bij 12 bedrijven vervolgonderzoek wordt ingesteld en het vermoeden van kwaadwillendheid wordt onderzocht. Lees meer...

Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd

26/02/2019 - Op 26 februari 2019 is de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling is een nadere uitwerking van de wet waarin de compensatieregeling is opgenomen.De wet en de regeling zien toe op de compensatie van de transitievergoeding die werkgevers vanaf 1 april 2020 kunnen aanvragen als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli 2015. In deze regeling staan de termijnen waarbinnen de compensatie aangevraagd kan worden bij het UWV. Ook staan in de regeling de termijnen waarbinnen UWV moet beslissen op een aanvraag. In de toelichting bij de regeling wordt daarnaast nog aandacht besteed aan welke informatie UWV nodig heeft om tot een beoordeling van de compensatieaanvraag te komen.   Lees meer...

Bedragen vrijwilligersregeling omhoog

24/02/2019 - Sinds 1 januari 2019 is het plafond van de vrijwilligersregeling met € 200 verhoogd.    Lees meer...

Belastingdienst spoort € 4 miljard verhuld vermogen op

20/02/2019 - Het programma van de Belastingdienst ‘Verhuld vermogen' heeft een nieuw mijlpaal bereikt. Sinds de start in 2001 heeft het team € 4 miljard aan verhuld vermogen opgespoord.      Lees meer...

Inschrijving Startersdag KvK geopend

18/02/2019 - Op zaterdag 16 maart verzorgt de Kamer van Koophandel (KVK) het gratis evenement Startersdag. Deze keer op de locaties Amsterdam, Arnhem en Breda. Het is ook mogelijk om dit evenement online te volgen.     Lees meer...

Borgstellingsprovisie bedingen bij bv

11/02/2019 - Staat u als dga in privé borg voor een door de bank aan uw bv verstrekte lening? Dan moet u hiervoor een vergoeding bedingen bij uw bv.  Lees meer...

Modellen top 10 verkochte elektrische auto’s

30/01/2019 - De bijtelling voor elektrische auto's met een cataloguswaarde van meer dan 50.000 euro is met inagng van 1 januari 2019 gewijzigd. De belangrijkste wijziging is dat het bijtellingsvoordeel voor dure, elektrische auto's deels is opgeheven. Tot en met 31 december 2018 kon u bij het afsluiten van een nieuw leasecontract profiteren van 4 procent bijtelling over de volledige cataloguswaarde. Vanaf 1 januari wordt het lage tarief alleen berekend over de de eerste 50.000 euro. Voor elke euro daarboven geldt in 2019 het normale tarief van 22 procent. Het totaal aantal verkochte volledig elektrische personenauto's in 2018 betreft 25.068. De modellen top 10 in 2018 is als volgt: Lees meer...

Onderdeel btw-besluit wordt aangepast

28/01/2019 - Per 1 januari 2019 heeft het Kabinet het verlaagde btw-tarief verhoogd van 6 naar 9 procent. Deze maatregel heeft gevolgen voor ondernemers die aan hun werknemers eten en drinken verkopen tegen een gereduceerde prijs. Lees meer...

Lenen van de bv (inclusief rekening-courant)

22/01/2019 - Als dga kunt u uw beleggingen financieren met een lening van uw bv. In box 3 wordt een fictief rendement belast voor zover de waarde van de beleggingen het bedrag van de opgenomen lening overtreft. De betaalde rente is verder geen aparte aftrekpost meer voor de inkomstenbelasting. Het lenen moet gebeuren op zakelijke voorwaarden.  Lees meer...

Inschrijven nieuwsbrief

Naam:

E-mail: