Logo administratie-dark  Logo-Financieel-adviesburo-dark
   
Home Nieuws Hootsen Nieuws

een fiets voor e bike vakanties

Door verschillende belastingvoordelen en subsidies zijn elektrische fietsen (ook wel e-bikes genoemd) in trek. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat een elektrische fiets een motorrijtuig is. De verplichte WAM (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) is sinds 2006 afgeschaft voor fietsen met trapondersteuning, maar dit geldt niet voor alle modellen. De zogeheten elobike (of pedelec) heeft modellen die wél een verplichte verzekering eisen. Gebruikers van dit soort e-bikes kunnen wel degelijk aansprakelijk worden gesteld voor veroorzaakte schade. Het gaat om e-bikes die harder dan 25 km/u gaan.

Lees meer...

Mkb-ondernemers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen vanaf dinsdag 30 juni 2020 de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 50.000 voor juni tot en met september 2020.

Lees meer...

coronaregelingen

 

Update Bijzonder uitstel van betaling van belastingen (28-5-2020)
Per 1 september a.s. loopt het bijzonder uitstel van betaling van belastingen af.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/update-bijzonder-uitstel-van-betaling-van-belastingen-28-5-2020/

Update Bijstand voor zelfstandigen (Tozo) (28-5-2020)
De Tozo-2-regeling die aanvankelijk tot 1 september 2020 zou gelden, wordt verlengd tot 1 oktober 2020.
Lees verder:https://www.coronaregelingen.nl/bijstand-voor-zelfstandigen-bbz/

Lees meer...

De Nederlandse staat maakt 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro). De regeling krijgt de naam Klein Krediet Corona (KKC) en is mede op initiatief van de banken tot stand gekomen. De overheid staat voor 95% garant (713 miljoen euro). De leningen zullen worden verstrekt door de banken en een rente hebben van maximaal 4%. Ook niet-bancaire geaccrediteerde financiers kunnen de lening verstrekken. Naar verwachting kunnen enkele tienduizenden ondernemingen gebruik maken van de lening.

De KKC is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. De regeling wordt nu uitgewerkt en moet – net als eerder is gebeurd met andere noodmaatregelen – goedgekeurd worden door de Europese Commissie.

Lees meer...

coronaregelingen

 

Geleidelijke versoepeling coronamaatregelen (6-5-2020)
Tijdens de persconferentie van 6 mei heeft het kabinet versoepeling van de coronamaatregelen aangekondigd. Eerst worden de maatregelen op lokaal niveau aangepast. Dit om drukte in het verkeer en het openbaar vervoer te vermijden. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau en uiteindelijk op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen.
Lees verder:https://www.coronaregelingen.nl/geleidelijke-versoepeling-coronamaatregelen-6-5-2020/

Lees meer...

Coronacrisis of niet, ondernemers moeten op tijd hun BTW-aangifte indienen.

Met die waarschuwing komt de Belastingdienst, die merkt dat het aantal aangiften achterloopt in vergelijking met vorig jaar. De fiscus wijst erop dat ondernemers zonder BTW-aangifte geen uitstel van het betalen van belastingen kunnen krijgen.

De deadline voor het indienen van BTW-aangiften voor het eerste kwartaal verloopt op 30 april 2020. Arno van Dongen, directeur voor het mkb bij de Belastingdienst, roept bedrijven die dat nog niet hebben gedaan op alsnog hun btw-aangifte te doen.

"Wij realiseren ons dat de coronacrisis veel ondernemers hard raakt", aldus Van Dongen. "Maar het op tijd indienen van de aangifte hoort er, ook in deze bijzondere periode, toch gewoon bij." Dat geldt ook wanneer ondernemers amper of geen omzet hebben gedraaid. De Belastingdienst heeft de btw-gegevens namelijk ook nodig om zicht te houden op de omzetontwikkeling bij Nederlandse bedrijven.

Het kabinet strooit met noodmaatregelen om het bedrijfsleven in de benen te houden. Een aantal ingrepen zijn nu in een beleidsbesluit gegoten, zodat ondernemers de toezeggingen ook zwart-op-wit hebben. In het besluit staat een reeks goedkeuringen en de belofte dat geregeld wordt dat de 'TOGS'-gift van € 4.000 écht belastingvrij is.

Lees meer...

coronaregelingen

Update Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (BL-C) (16-4-2020)
Ook visserij- en aquacultuurbedrijven die kampen met liquiditeitsproblemen door de coronacrises kunnen een beroep doen op deze regeling voor tijdelijke kredietfaciliteiten. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat borg voor de door de banken verleende kredieten aan agrarische ondernemers.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/update-tijdelijke-borgstelling-voor-land-en-tuinbouwbedrijven-bl-c-16-4-2020/

Lees meer...

Fiscaal Flits

Houd ik recht op ondernemersfaciliteiten als ik niet kan voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar?

02/08/2020 - Ondernemers en zzp'ers die het niet lukt om in de periode tussen 1 maart en 1 oktober 2020 te voldoen aan het urencriterium van 24 uur per week, kunnen aanspraak blijven maken op hun ondernemersfaciliteiten. Ook als u uw uren in deze periode niet kunt maken door de coronacrisis, zal de Belastingdienst er van uitgaan dat u deze uren wel heeft gewerkt. Lees meer...

Ingangsdatum verplichte inschrijving UBO-register

19/07/2020 - Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben, in een zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regels. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld.   Lees meer...

Nieuwe internetsite voor gedupeerde ouders kinderopvangtoeslag

12/07/2020 - Voor ouders die gedupeerd zijn door de kinderopvangtoeslag, is sinds kort een nieuwe internetsite beschikbaar. Daar vindt u duidelijke informatie over wat de herstelorganisatie Uitvoering Herstel Toeslagen (UHT) voor ouders doet. U leest wat de ouders zelf kunnen doen, en hoe u ze daarbij kunt helpen.   Lees meer...

Beantwoording Kamervragen over zelfstandigen die net buiten de Tozo vallen

12/07/2020 - De staatssecretaris van SZW heeft Kamervragen beantwoord over zelfstandigen die net buiten de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) vallen. Onder andere is gevraagd of het klopt dat als een ondernemer wel omzet heeft gemaakt in het eerste kwartaal van 2020 en voldoet aan het criterium voor de zelfstandigenaftrek, maar om wat voor reden dan ook (nog) niet was ingeschreven bij de KvK op 17 maart 2020, hij of zij geen aanspraak kan maken op de Tozo. Lees meer...

Kabinet werkt aan ander voorstel box 3

28/06/2020 - Er komt op Prinsjesdag 2020 een ander voorstel om een groot deel van de mensen die belasting betalen in box 3 tegemoet te komen. Dit komt in plaats van de vorig jaar gepresenteerde contouren om het box 3‑stelsel aan te passen. Het oorspronkelijke voorstel kwam weliswaar spaarders tegemoet, maar benadeelde andere belastingplichtigen in box 3.De ministerraad heeft hiermee op 26 juni 2020 ingestemd op voorstel van de staatssecretaris. Voor een groot deel van de spaarders en de kleine beleggers wordt gewerkt aan een voorstel binnen het huidige box 3-stelsel. Zo kunnen zij op korte termijn tegemoet worden gekomen.   Lees meer...

Verlenging Tozo 2 tot 1 oktober

28/06/2020 - Het kabinet heeft per brief van 20 mei 2020 aan de Tweede Kamer aangekondigd dat het Noodpakket voor banen en economie 2.0 (hierna: Noodpakket 2.0) met drie maanden wordt verlengd, namelijk tot 1 september 2020. Na nader overleg met sociale partners heeft het kabinet besloten dat het Noodpakket 2.0 met een extra maand wordt verlengd, namelijk tot 1 oktober 2020. De verlenging van het noodpakket met een extra maand betreft ook de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Het noodpakket is verlengd omdat, ondanks dat de uitbraak van het virus voorlopig lijkt te zijn ingedamd, de economische gevolgen van de coronacrisis voortduren. Bij de extra verlenging tot 1 oktober 2020 heeft het kabinet overwogen dat deze extra tijd de benodigde ruimte biedt om tot een consistent en uitvoerbaar pakket te komen voor de volgende fase.Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Staatsblad (26 juni 2020) en werkt terug tot en met 1 juni 2020.   Lees meer...

Met online formulier bijzonder uitstel van betaling aanvragen en verlengen (update)

28/06/2020 - Hebt u in maart of april bijzonder uitstel van betaling gevraagd vanwege de coronacrisis? Dan loopt dat uitstel zeer binnenkort af. U kunt het bijzonder uitstel nu verlengen met een online formulier.   Lees meer...

Aanvragen verlenging bijzonder uitstel van betaling kan vanaf 2e helft juni

08/06/2020 - Hebt u in maart bijzonder uitstel van betaling gevraagd vanwege de coronacrisis? Dan loopt dat uitstel binnenkort af. De Belastingdienst verwacht dat u in de 2e helft van juni verlenging van het uitstel kunt aanvragen met een online formulier. De Belastingdienst vraagt u om tot dan te wachten.   Lees meer...

Steunpakket voor zelfstandig ondernemers verlengd

24/05/2020 - De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met drie maanden verlengd tot eind augustus.Als u nu gebruik maakt van Tozo uitkering levensonderhoud kunt u, als u aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoet uw Tozo-uitkering verlengen. Ook zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van Tozo kunnen ondersteuning aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen.   Lees meer...

Btw nultarief op mondkapjes

14/05/2020 - Van 25 mei 2020 tot 1 september 2020 kan het btw-nultarief worden toegepast op de binnenlandse verkoop van mondkapjes. Lees meer...

Inschrijven nieuwsbrief