Logo administratie-dark  Logo-Financieel-adviesburo-dark
   
Home Nieuws Hootsen Nieuws

Regels en richtlijnen

Hoelang bewaar je medewerkergegevens?

De privacy van je medewerkers is erg belangrijk. Sinds 2018 gelden de richtlijnen die de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) heeft opgesteld voor de bescherming van persoonsgegevens. In de AVG worden geen concrete termijnen genoemd, maar wel richtlijnen gegeven. Het uitgangspunt is: de werkgever mag gegevens niet langer bewaren dan nodig. Maar wat voor termijn hang je daar dan aan?

Klik hier voor het document

6 belangrijke veranderingen met de komst van de WAB

Ontdek waar jij als werkgever rekening mee moethouden

Dat de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in aantocht is, zal vast geen verrassing voor je zijn. Met de WAB wil de overheid flexwerken minder interessant maken en juist contracten voor onbepaalde tijd stimuleren. Maar waar moet je nu allemaal precies rekening mee houden als ondernemer? Wat verandert er voor jou? En wat is het verschil in cijfers wanneer je bijvoorbeeld iemand voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd in dienst neemt? Ontdek het in deze whitepaper!
 

home office 5000279 1920

Cao Rijk had de primeur, maar onlangs zijn ook in de nieuwe cao Werken voor Waterschappen afspraken gemaakt over een thuiswerkbudget en een thuiswerkvergoeding. Vakbond FNV wil de thuiswerkvergoeding vaker gaan meenemen in cao-onderhandelingen. 

Tijdens de onderhandelingen over de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor de rijksambtenaren speelde thuiswerken een belangrijke rol. In lijn met de berekening van het Nibud is afgesproken om een eenmalige compensatie voor de periode van half maart 2020 tot en met 31 december 2020 uit te keren aan thuiswerkende rijksambtenaren. De eenmalige vergoeding van € 363 netto (bij een fulltime werkweek) wordt betaald uit lagere reiskosten die de Rijksoverheid heeft omdat de werknemers niet naar kantoor hoeven te reizen. Het akkoord is op 12 oktober goedgekeurd door de achterban.

Lees meer...

electric 556743 1920

Door verschillende belastingvoordelen en subsidies zijn elektrische fietsen (ook wel e-bikes genoemd) in trek. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat een elektrische fiets een motorrijtuig is. De verplichte WAM (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) is sinds 2006 afgeschaft voor fietsen met trapondersteuning, maar dit geldt niet voor alle modellen. De zogeheten elobike (of pedelec) heeft modellen die wél een verplichte verzekering eisen. Gebruikers van dit soort e-bikes kunnen wel degelijk aansprakelijk worden gesteld voor veroorzaakte schade. Het gaat om e-bikes die harder dan 25 km/u gaan.

Lees meer...

Mkb-ondernemers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen vanaf dinsdag 30 juni 2020 de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 50.000 voor juni tot en met september 2020.

Lees meer...

coronaregelingen

 

Update Bijzonder uitstel van betaling van belastingen (28-5-2020)
Per 1 september a.s. loopt het bijzonder uitstel van betaling van belastingen af.
Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/update-bijzonder-uitstel-van-betaling-van-belastingen-28-5-2020/

Update Bijstand voor zelfstandigen (Tozo) (28-5-2020)
De Tozo-2-regeling die aanvankelijk tot 1 september 2020 zou gelden, wordt verlengd tot 1 oktober 2020.
Lees verder:https://www.coronaregelingen.nl/bijstand-voor-zelfstandigen-bbz/

Lees meer...

De Nederlandse staat maakt 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro). De regeling krijgt de naam Klein Krediet Corona (KKC) en is mede op initiatief van de banken tot stand gekomen. De overheid staat voor 95% garant (713 miljoen euro). De leningen zullen worden verstrekt door de banken en een rente hebben van maximaal 4%. Ook niet-bancaire geaccrediteerde financiers kunnen de lening verstrekken. Naar verwachting kunnen enkele tienduizenden ondernemingen gebruik maken van de lening.

De KKC is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. De regeling wordt nu uitgewerkt en moet – net als eerder is gebeurd met andere noodmaatregelen – goedgekeurd worden door de Europese Commissie.

Lees meer...

coronaregelingen

 

Geleidelijke versoepeling coronamaatregelen (6-5-2020)
Tijdens de persconferentie van 6 mei heeft het kabinet versoepeling van de coronamaatregelen aangekondigd. Eerst worden de maatregelen op lokaal niveau aangepast. Dit om drukte in het verkeer en het openbaar vervoer te vermijden. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau en uiteindelijk op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen.
Lees verder:https://www.coronaregelingen.nl/geleidelijke-versoepeling-coronamaatregelen-6-5-2020/

Lees meer...

Coronacrisis of niet, ondernemers moeten op tijd hun BTW-aangifte indienen.

Met die waarschuwing komt de Belastingdienst, die merkt dat het aantal aangiften achterloopt in vergelijking met vorig jaar. De fiscus wijst erop dat ondernemers zonder BTW-aangifte geen uitstel van het betalen van belastingen kunnen krijgen.

De deadline voor het indienen van BTW-aangiften voor het eerste kwartaal verloopt op 30 april 2020. Arno van Dongen, directeur voor het mkb bij de Belastingdienst, roept bedrijven die dat nog niet hebben gedaan op alsnog hun btw-aangifte te doen.

"Wij realiseren ons dat de coronacrisis veel ondernemers hard raakt", aldus Van Dongen. "Maar het op tijd indienen van de aangifte hoort er, ook in deze bijzondere periode, toch gewoon bij." Dat geldt ook wanneer ondernemers amper of geen omzet hebben gedraaid. De Belastingdienst heeft de btw-gegevens namelijk ook nodig om zicht te houden op de omzetontwikkeling bij Nederlandse bedrijven.

Fiscaal Flits

Regeling Elektrische Personenauto’s Particulieren gewijzigd

08/11/2020 - Hebt u voor 29 oktober 2020 een nieuwe elektrische personenauto gekocht of geleased? Dan komt u dit jaar tot en met deze datum nog in aanmerking voor een subsidie van € 4.000.Autobezitters maken volop gebruik van de Subsidieregeling Elektrische Personenauto's Particulieren (SEPP). Voor nieuwe elektrische auto's is in 2020 meer subsidie aangevraagd dan het beschikbare jaarbudget.   Lees meer...

Aanvraag bijzonder uitstel van betaling mogelijk tot 1 januari 2021

04/11/2020 - Ondernemers kunnen nog tot 1 januari 2021 bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis aanvragen. Zij ontvangen dan uitstel voor de betaling van belastingen waarvoor zij vanaf 12 maart 2020 aangifte hebben gedaan en/of aanslagen hebben ontvangen. Lees meer...

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2021

04/11/2020 - De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2021. Dit heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt. Lees meer...

Vrijstelling overdrachtsbelasting woningkopers tot 35 jaar

18/10/2020 - Kopers van 18 tot 35 jaar betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning. Dat maakt de aankoop van een woning voor hen een stuk goedkoper.  Lees meer...

Onderzoek naar tegenbewijsregeling box-3 spaarders

18/10/2020 - Onderzoek moet uitwijzen of een zogeheten tegenbewijsregeling soelaas biedt voor mensen die spaargeld in box 3 hebben. Met een dergelijke regeling hoeven mensen die kunnen aantonen dat zij vooral of uitsluitend spaargeld hebben, minder belasting te betalen.Op voorstel van staatssecretaris Vijlbrief (Fiscaliteit) heeft de ministerraad ingestemd met het onderzoek.   Lees meer...

Betalingskorting vennootschapsbelasting

18/10/2020 - Het kabinet was voornemens om de betalingskorting die nu nog wordt toegekend bij betaling ineens vande verschuldigde vennootschapsbelasting vóór de eerste betalingstermijn (in plaats van in termijnen) per2021 af te schaffen.  Lees meer...

TOGS en TVL vrijgesteld (2020)

18/10/2020 - De coronamaatregelen Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) enTegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) worden met terugwerkende kracht vrijgesteld vanbelastingheffing. Om dit te bereiken wordt met terugwerkende kracht naar 1 januari 2020 in de wet een(objectieve) vrijstelling opgenomen voor deze tegemoetkomingen.  Lees meer...

Niet langer aftrek contante giften 

18/10/2020 - Giften zijn uitsluitend aftrekbaar indien de belastingplichtige deze gift kan bewijzen door middel vanschriftelijke bescheiden. Dat geldt ook voor giften in contant geld.  Lees meer...

Extra verlaging basistarief box 1

18/10/2020 - Het basistarief in box 1 (inclusief premies volksverzekeringen) wordt met ingang van 2021 verlaagd van37,35% naar 37,1%.  Lees meer...

Extra verlaging zelfstandigenaftrek

18/10/2020 - De zelfstandigenaftrek wordt verlaagd van € 7.030 naar € 6.670. Het afbouwen van de zelfstandigenaftrekverloopt sneller en sterker bovenop de stappen die vorig jaar al zijn ingezet.  Lees meer...

Inschrijven nieuwsbrief