Skip to main content

KOR in BTW toepassen per 2024? Dan op tijd aanmelden!

26 oktober 2023

Ondernemers die met ingang van 1 januari 2024 de kleineondernemersregeling (KOR) in de BTW willen toepassen, moeten zich op tijd aanmelden bij de Belastingdienst. De aanmelding moet uiterlijk 2 december 2023 binnen zijn bij de fiscus.

Voor ondernemers met een relatief lage BTW-omzet kan de KOR een hoop papierwerk, en dus tijd schelen. Dankzij de KOR hoeft de ondernemer geen BTW-aangifte te doen, en geen BTW te berekenen aan klanten. Daar staat echter wel tegenover dat de ondernemer ook geen BTW meer mag aftrekken.

KOR voor zzp’er, maar ook voor bv en stichting

Naast eenmanszaken kunnen ook bv’s, stichtingen en verenigingen gebruikmaken van de regeling. Of deze ondernemingen de KOR kunnen toepassen is afhankelijk van hun omzet. Ondernemingen die in een jaar minder dan € 20.000 omzet (exclusief BTW) draaien, kunnen namelijk alleen maar voor de KOR kiezen. Deze keuze geldt dan ook meteen voor drie jaar. Een ondernemer die met ingang van 2024 de KOR instapt, moet de regeling dus minstens tot en met 2026 toepassen. Stapt een ondernemer uit de regeling, dan mag hij de KOR ook drie jaar niet toepassen.

Op tijd aanmelden en afmelden

De aanmelding loopt via een formulier op de website van de Belastingdienst. De melding moet uiterlijk vier weken voor de start van het aangiftetijdvak waarin de KOR moet ingaan, binnen zijn bij de fiscus. Voor het tijdvak dat op 1 januari 2024 start, is dat dus uiterlijk 2 december 2023. De ondernemer krijgt na de anmelding een brief van de Belastingdienst met de definitieve ingangsdatum van de KOR. Tot die tijd moet de ondernemer gewoon de BTW-aangifte (toolbox) blijven doen. Als de omzet in een jaar boven de € 20.000 uitkomt, moet de ondernemer zich ook direct afmelden voor de KOR. De omzet die de onderneming maakt na de overschrijding valt niet meer onder de regeling, en de ondernemer moet daarbij dus ook direct weer BTW gaan berekenen.

Voordelig om voor de KOR in de BTW  te kiezen?

Het is van groot belang om vooraf goed af te wegen of de toepassing van de KOR voordelig is (verdiepingsartikel). Dat een deelnemer aan de KOR geen BTW mag aftrekken kan namelijk ook nadelig uitpakken. Als een ondernemer bijvoorbeeld veel investeringen op de planning heeft staan voor 2024 is het vaak onvoordelig om voor de KOR te kiezen. De betaalde BTW op die investeringen is dan namelijk niet aftrekbaar. Of stel dat een ondernemer in 2023 een moeizaam jaar heeft gehad en onder de omzetgrens van € 20.000 uitkomt. Als die ondernemer verwacht dat de omzet in de loop van volgend jaar weer aantrekt, is een keuze voor de KOR niet handig. De ondernemer moet dan gedurende het jaar alsnog een BTW-administratie (toolbox) bij gaan houden, BTW-aangifte doen én hij mag drie jaar geen gebruikmaken van de KOR.