Skip to main content

Geen ambtshalve verzoek box 3-gedupeerden meer nodig

07 november 2022

Het kabinet heeft voorgesteld om een procedure ‘massaal bezwaar plus’ in te richten voor de belastingplichtigen die geen of niet op tijd bezwaar hebben ingediend tegen de box 3-heffing over de jaren 2017-2022. Deze box 3-gedupeerden hoeven daarom geen ambtshalve verzoek om vermindering meer in te dienen.

Belastingplichtigen die geen of niet op tijd bezwaar hebben ingediend tegen de box 3-heffing over de jaren 2017-2022 komen niet in aanmerking voor compensatie van de teveel betaalde heffing. De Hoge Raad heeft dit ook beslist op 20 mei van dit jaar. De enige mogelijkheid die nog openstaat om hun gelijk te krijgen is het indienen van een ambtshalve verzoek om vermindering. Maar het indienen van deze verzoeken levert wel veel werk op voor belastingplichtigen en belastingadviseurs plus dat het veel vergt van de capaciteit van de Belastingdienst. Voor de fiscus is het ondoenlijk om alle verzoeken te behandelen c.q. af te wijzen  en vanuit daar ook de bezwaren die daarop volgen te behandelen.

Massaal bezwaar plus voor niet-bezwaarmakers

Daarom heeft het kabinet besloten dat er een procedure ‘massaal bezwaar plus’ moet komen. Hierdoor kunnen alle niet-bezwaarmakers voor de jaren 2017 tot en met 2020 rechten ontlenen aan het arrest van de Hoge Raad over de vraag of niet-bezwaarmakers net zoals de bezwaarmakers in aanmerking komen voor rechtsherstel. Belastingplichtigen hoeven door het instellen van deze procedure dus nu geen verzoek meer in te dienen.

Nog wel een wetswijziging nodig

Bij deze procedure wordt een zaak (of een aantal zaken) geselecteerd en aan de belastingrechter voorgelegd. De rest van de verzoeken wordt aangehouden en na afloop van de procedure met één collectieve beslissing afgedaan. Om de procedure ‘massaal bezwaar plus’ mogelijk te maken is wel een wetswijziging nodig. Staatssecretaris Van Rij van Financiën zal een nota van wijziging indienen op het Belastingplanpakket.

Bijlagen bij dit bericht

Hoe werkt Overbruggingswet box 3 vanaf 2023?

Bronvermelding: rendement.nl