Skip to main content

Tweede en laatste ronde subsidieregeling verduurzaming en woningverbetering gaat van start

07 januari 2022

Vanaf maandag 10 januari 9.00 uur kunnen particuliere woningeigenaren in het aardbevingsgebied maximaal 10.000 euro subsidie aanvragen voor het verbeteren en verduurzamen van hun woning. De subsidie is aan te vragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Dit is de tweede en laatste mogelijkheid om deze subsidie aan te vragen. Het SNN en opdrachtgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) raden eigenaren aan zich goed voor te bereiden.

Kwaliteitsimpuls aan woningvoorraad

De subsidie is voor gebouwen met een woonbestemming in het aardbevingsgebied die geen onderdeel zijn van het versterkingsprogramma. Woningen in het postcodegebied waar de waardedalingsregeling geldt of woningen met de postcode 9679, 9681 en 9682, komen in aanmerking voor de subsidie. De subsidie is onderdeel van de bestuurlijke afspraken die door Rijk en Regio zijn gemaakt op 6 november 2020. Dit met als doel om een kwaliteitsimpuls te geven aan de woningvoorraad in het aardbevingsgebied. Met deze subsidie kunnen eigenaren achterstallig onderhoud verrichten en hun woning verduurzamen en verbeteren. Voor deze laatste subsidieronde is € 220,8 miljoen beschikbaar.

Digitale wachtrij

Eigenaren kunnen subsidie aanvragen tot aan een maximum van 10.000 euro en hoeven daarbij geen eigen geld in te zetten voor de verbeteringen die zij aan willen brengen aan hun woning.

SNN en BZK verwachten veel belangstelling voor de subsidie. SNN is hierop zo goed mogelijk voorbereid en heeft diverse voorzorgsmaatregelen getroffen. Eén daarvan is het werken met een digitale wachtrij, waardoor de aanvragen automatisch op volgorde van binnenkomst behandeld worden.  Eigenaren kunnen hun aanvraag al voorbereiden door alvast een account aan te maken op de website van SNN en de benodigdheden voor de aanvraag digitaal al klaar te hebben staan.

Om een aanvraag in te kunnen dienen heeft de aanvrager het volgende nodig:

  • Een offerte, factuur of globaal kostenoverzicht;
  • Een kopie van een bankpas of een bankafschrift;
  • Een werkende DigiD.

Kijk voor meer informatie en voorwaarden op: www.snn.nl/vvg10000.

Er zijn verschillende personen en bedrijven die tegen betaling hulp aanbieden bij het aanvragen van de subsidie. Dit zijn geen medewerkers van Nationaal Coördinator Groningen (NCG), de gemeente, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) of het Regionaal Energieloket. Deze partijen vragen soms ook om privégegevens zoals een DigiD. Dit mogen zij absoluut niet doen. Als aanvragers iemand willen machtigen om de aanvraag voor ze te doen, dan kan dat. De gemachtigde kan dan met zijn eigen DigiD inloggen en heeft die van de aanvrager zelf niet nodig. Als aanvragers hulp nodig hebben bij hun aanvraag, kunnen ze ook contact opnemen met SNN. Deze medewerkers kunnen aanvragers gratis helpen.