Skip to main content

Special: Tweewielerverzekeringen 2021

20 december 2021

In deze editie van het MoneyView Special Item staan de motor-, bromfiets- en fietsverzekeringen centraal. Naast het toekennen van een ProductRating voor de voorwaarden en prijs, wordt ingegaan op de dekking bij diefstal op de tweewielerverzekeringen en het bijbehorende eigen risico. Daarnaast wordt in het bijzonder bij de bromfietsverzekeringen gekeken naar de premieverschillen tussen een jongere en oudere bestuurder. Uiteraard beginnen we met de ProductRatings. De ProductRating voor de motor- en bromfietsverzekeringen bestaat uit een voorwaarden- en prijsrating voor de drie dekkingsvormen, te weten wettelijke aansprakelijkheid (WA), beperkt casco (BC) en volledig casco (VC). De ProductRating voor de fietsverzekeringen bestaat uit één voorwaardenrating en één prijsrating.