Skip to main content

Nadere uitwerking leidt tot aangepaste regeling voor energie-intensief mkb

11 november 2022

Het kabinet heeft de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) in oktober aangekondigd. Energie-intensieve mkb’ers krijgen een compensatie van 50% van de energiekostenstijging boven een vastgestelde zogenoemde drempelprijs tot een maximum van € 160.000. Het gedetailleerder uitwerken van de TEK leidt tot een aangepaste voorwaarde. De hoogte van de energiekosten moet nu minimaal overeenkomen met 7% van de omzet. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

Openstelling van TEK

Het kabinet heeft eerder aangegeven nog tijd nodig te hebben om een uitvoerbare regeling te kunnen maken. Daarom, en vanwege EU-staatssteunregels en de benodigde goedkeuring door de Europese Commissie, kan de openstelling van de TEK duren tot het 2e kwartaal van 2023. De TEK gaat vervolgens met terugwerkende kracht gelden voor ondernemers voor de periode november 2022 tot en met december 2023.

Doelgroep TEK blijft gelijk, lager percentage energie-intensiviteit

Op basis van de al aangekondigde gedetailleerdere uitwerking stelt het kabinet nu vast dat het niet terecht is om de energiebelasting – een vast deel van de energiekosten dat niet in dezelfde mate sterk stijgt als de verbruikskosten – een variabel in plaats van een vast onderdeel te laten zijn van de berekening waarmee de energie-intensiviteit in de TEK wordt bepaald. Dat verandert niets aan de doelgroep van de TEK: enkele tienduizenden kleinere mkb-ondernemingen. Maar het leidt er wel toe dat het percentage energie-intensiviteit waaraan een ondernemer moet voldoen omlaaggaat van 12,5% naar 7%.

Een deel van de energie-intensieve mkb’ers zit nu al in acute problemen en heeft nog de winter van 2022/2023 te gaan. Daarom is eerder besloten om tot de openstelling van de TEK coulant om te gaan met individuele ondernemers die een verzoek voor uitstel van belasting indienen. Ook zijn financiële dienstverleners, zoals banken, bereid gevonden om sneller en soepeler om te gaan met aanvragen voor liquiditeit zoals voorschotten. Het kabinet heeft bovendien voor het mkb € 500 miljoen extra aan verduurzamingsfinanciering beschikbaar en de BMKB Groen-regeling geopend.

Minimum verbruik en drempelprijs

De TEK-vergoeding is voor bedrijven met maximaal 250 medewerkers die staan ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister. Om in aanmerking te komen moeten zij naast de eis van energie-intensiviteit (de hoogte van de energiekosten komt minimaal overeen met 7% van de omzet) een jaarlijks verbruik hebben dat hoger is dan 5.000 kuub gas óf 50.000 kilowattuur elektriciteit. De drempelprijs is vastgesteld op € 1,19 per kuub gas en € 0,35 per kilowattuur elektriciteit.

Informatie voor ondernemers via RVO en KvK

RVO gaat de TEK-regeling uitvoeren in opdracht van het ministerie van EZK. Op rvo.nl/tek is daarom voor ondernemers een ‘houd me op de hoogte-pagina’ opengesteld, waarbij mkb’ers na aanmelding informatie krijgen over de inrichting en openstelling van de TEK. Voor informatie en persoonlijk advies kunnen ondernemers ook terecht bij het Energieloket van de Kamer van Koophandel. Naast het geven van praktisch advies over bedrijfsvoering, verwijst de KvK gericht door naar de subsidies en regelingen bij uitvoerder RVO waarmee ondernemingen kunnen verduurzamen of besparen.

Bron: Rijksoverheid