Skip to main content

Special: Recht en Aansprakelijkheid

21 september 2021

Het Special Item van deze maand gaat over de rechtsbijstandverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Beide verzekeringen hebben betrekking op (het beschermen van) de rechtspositie van een verzekerde. Een conflict met de buurman, werkgever, aannemer of ex-partner kan behoorlijk in de papieren lopen.
Een rechtsbijstandverzekering voor particulieren kan dan uitkomst bieden. Een Nederlandse rechtsbijstandverzekering heeft van oorsprong een naturadekking (rechtshulp van de uitvoerende instantie van de verzekeraar zelf). Met de ontwikkelingen op het gebied van vrije advocaatkeuze verschuift dit steeds meer naar een kostendekking (uitkering in geld voor rechtshulp van een externe advocaat). Maar de grenzen van de vrije advocaatkeuze staan ter discussie.